116-0307/01 – Řízení nákupu (ŘN)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity3
Garant předmětuIng. Markéta Zajarošová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr.Ing. Miroslav Merenda
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MER20 doc. Dr.Ing. Miroslav Merenda
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Formulovat nákupní politiku a prúběh nákupního procesu v základních formách subjektů tržního prostředí. 2.Vysvětlit řízení a regulaci nákupního procesu s ohledem na typ tržního subjektu. 3.Zhodnotit nákupní srategii a jeji cíle včetně strategie materiálového sortimentu. 4.Vysvětlit volbu dodavatele jako ústřední problém nákupního marketingu, kritéria, přístupy a metody volby dodavatele. 5.Posoudit možnosti zlepšení organizování nákupu v organizacích v rámci systému řízené jakosti nákupního procesu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsah předmětu je zaměřen na vysvětlení pozice nákupu v systému podnikových funkcí a analýzu jeho základních aktivit. Moderní podnikový nákup zahrnuje činnosti manažerské, marketingové, obchodní a logistické.Klíčová pozornost je v rámci předmětu věnována logistickým přístupům(regulaci zásob ve skladovém managementu) a aktivitám nákupního marketingu(procesům výběru dodavatele). Nezbytným předpokladem fungování nákupu je nasazení nákupních informačních systémů, využívání e-businessu, a to nejen za účelem dosahování nákladových cílů, ale také cílů výkonnostních, které předpokládají respektování pravidel managementu kvality. Předmět svým obsahem bezprostředně navazuje na předmět Základy obchodu, pro pochopení jeho souvislostí je nezbytná znalost obsahu základních manažerských aktivit podniků a principů obchodní logistiky.

Povinná literatura:

Červený, R., et al. (2013). Strategie řízení nákupu: Krok za krokem. C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-414-8. Lysons, K. & Farrington, B. (2016). Procurement and Supply Chain Management. Ninth Edition. Pearson Education. ISBN 978-1-292-08611-8. Monczka, R. M. et al. (2016). Purchasing and Supply Chain Management. Sixth Edition. Cengage Learning. ISBN 978-1-285-86968-1.

Doporučená literatura:

Kahneman, D. (2012). Myšlení: rychlé a pomalé. Jan Melvil. ISBN 978-80-87270-42-4. Anderson, M. G., & Katz, P. B. (1998). Strategic sourcing. The International Journal of Logistics Management, 9(1), 1-13. Casson, M. (2013). Economic analysis of international supply chains: An internalization perspective. Journal of Supply Chain Management, 49(2), 8-13. Collis, D. J., & Rukstad, M. G. (2008). Can you say what your strategy is? Harvard business review, 86(4), 82-90. Craig, N., & Snook, S. (2014). From purpose to impact. Harvard business review, 92(5), 104-111. Gordon Murray, J. (2002). New roles for purchasing: researchers, detectives, teachers, doctors and architects. International Journal of Public Sector Management, 15(4), 307-315. Kraljic, P. (1983). Purchasing must become supply management. Harvard business review, 61(5), 109-117. Meng, X., Sun, M., & Jones, M. (2011). Maturity model for supply chain relationships in construction. Journal of Management in Engineering, 27(2), 97-105. Nellore, R., & Söderquist, K. (2000). Portfolio approaches to procurement: Analysing the missing link to specifications. Long Range Planning, 33(2), 245-267. Shanteau, J., Weiss, D. J., Thomas, R. P., & Pounds, J. C. (2002). Performance-based assessment of expertise: How to decide if someone is an expert or not. European Journal of Operational Research, 136(2), 253-263. Tassabehji, R., & Moorhouse, A. (2008). The changing role of procurement: Developing professional effectiveness. Journal of Purchasing and Supply Management, 14(1), 55-68. Tazelaar, F., & Snijders, C. (2004). The myth of purchasing professionals’ expertise. More evidence on whether computers can make better procurement decisions. Journal of purchasing and supply management, 10(4-5), 211-222. Zachariassen, F. (2008). Negotiation strategies in supply chain management. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38(10), 764-781.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další speciální požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do předmětu - postavení nákupu v podniku, jeho charakteristika, objekty, funkce a úkoly nákupu v podniku.2. Zajišťování a krytí potřeb - druhy potřeb, plánování materiálového sortimentu, plánování materiálové spotřeby, metody orientované na výrobní program, metody orientované na spotřebu.3. Nákupní logistika - cíle nákupní logistiky, činnosti nákupní logistiky, náklady na zásoby, analýza a způsob propočtu nákladů na skladování a udržování zásob, analýza a způsob propočtu nákladů na pořízení dodávky, náklady nedostatku (deficitu) zásob.4. Logistická regulace zásob – fáze logistické regulace zásob, regulátory zásob, modely logistické regulace zásob, signální hladiny zásob pro účely jejich logistické regulace.5. Metody a techniky logistické regulace zásob – optimalizační metody, Paretova analýza, analýza ABC, diferencovaný systém řízení zásob, zásobovací řetězce.6. Trh organizací jako východisko nákupu – části trhu organizací, specifika trhu organizací, fáze nákupního procesu, modely nákupního procesu7. Nákupní marketing – poznávací a realizační stránka marketingu, analýzy nákupního trhu, výzkum nákupního trhu, nákupní marketingový mix, předpoklady fungování nákupního marketingu v podniku.8. Volba dodavatele jako ústřední problém nákupního marketingu – úloha nákupčího v procesu volby dodavatele, kritéria volby dodavatele, přístupy a metody volby dodavatele, cyklus dodavatelsko- odběratelských vztahů, transakční rizika. 9. Nákupní strategie – proces tvorby nákupní strategie, strategické cíle nákupu, strategie materiálového sortimentu, strategie řízení zásob, strategie nákupního marketingu, strategie dodavatelsko-odběratelských vztahů.10. Organizování nákupu – začlenění útvaru nákupu v podniku, alternativní možnosti vnitřní organizace útvaru nákupu, dílčí centralizace nákupu, řízená decentralizace v podnicích koncernového typu.11. Informační systém nákupu – logistická informační pyramida, význam, obsah, zdrojové soubory nákupního informačního systému, aplikace nákupních informačních systémů.12. Kvalita v procesu nákupu – procesní řízení nákupu, ISO normy v nákupu, požadavky na zabezpečování kvality dodávek dle ISO norem, Total Quality Management v nákupu, Kaizen.13. Skladování, skladová agenda a administrativa nákupu – význam skladování, funkce skladu, druhy skladu, dokumentace nákupu a skladování, materiálové číselníky.14. Nákupní proces v praxi – postavení útvaru nákupu v konkrétním podniku, jeho cíle, postupy, organizace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (05) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku