116-0307/02 – Řízení nákupu (ŘN)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětuProf. Mgr. Maciej Mitrega, PhD.Garant verze předmětuProf. Mgr. Maciej Mitrega, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LOS0006 RNDr. Jiří Lošťák, Ph.D.
MIT0085 Prof. Mgr. Maciej Mitrega, PhD.
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Formulovat nákupní politiku a průběh nákupního procesu. 2. Vysvětlit řízení a regulaci nákupního procesu. 3. Zhodnotit nákupní strategii a její cíle. 4. Vysvětlit kritéria, přístupy a metody volby dodavatele. 5. Posoudit možnosti zlepšení organizování nákupu v organizacích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsah předmětu je zaměřen na vysvětlení pozice nákupu v systému podnikových funkcí a analýzu jeho základních aktivit. Moderní podnikový nákup zahrnuje činnosti manažerské, marketingové, obchodní a logistické. Klíčová pozornost je v rámci předmětu věnována nákupním kategoriím, nákupním strategiím, řízení jakosti a aktivitám výběru a hodnocení dodavatele. Studenti se seznámí s moderními systémy řízení nákupu, s požadavky kladenými na osobu nákupčího a moderními trendy nákupu jako jsou např. elektronické aukce.

Povinná literatura:

LYSONS, Kenneth and Brian FARRINGTON. Procurement and Supply Chain Management. Ninth Edition. New York: Pearson Education, 2016. ISBN 978-1-292-08611-8. MONCZKA, Robert M. et al. Purchasing and Supply Chain Management. Boston: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-285-86968-1. ZOUHAR, Jan. Konkurenční struktury v dodavatelských řetězcích. Praha: Professional Publishing, 2016. ISBN 978-80-7431-154-3.

Doporučená literatura:

CHRISTOPHER, Martin. Logistics and Supply Chain Management. 5th ed. New York: Pearson Education, 2016. ISBN 978-1-292-08379-7. JUROVÁ, Marie et al. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5717-9. WEELE, Arjan J. Van. Purchasing and Supply Chain Management. Andover: Cengage, 2018. ISBN 978-1-4737-4944-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Bodové ohodnocení aktivit na cvičeních (týmové zpracování případových studií), zápočtový test, písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostudium povinné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky nákupu - definice nákupu, management dodavatelského řetězce. 2. Nákupní strategie - předpoklad úspěšného nákupu, způsoby měření výkonnosti nákupu. 3. Nákupní kategorie - význam a kritičnost kategorií v nákupu, nákupní matice. 4. Supplier Quality Management - jak řešit problémy s kvalitou, Total Quality Management. 5. Výběr a hodnocení dodavatele - proces výběru dodavatele, „pool“ dodavatelů, multikriteriální metody hodnocení dodavatelů. 6. Vyjednávání a contracting - zkušenosti nákupčího při řešení nákupních případů, řešení konfliktů a role týmového vyjednávání. 7. Transakční nákup - tradiční metody nákupu, metody životního cyklu nákupu, propojení teorie životního cyklu a nákupních strategií. 8. Relační nákup - Joint development - úloha (implementace) nákupčího v procesu vývoje nového produktu - koordinace, realizace a návrh dodavatelského řetězce. Inovace ze strany nákupčího Vertikální integrace a kvazi- integrace nákupčího v podniku. 9. Štíhlý, agilní a leagilní dodavatelský řetězec – základní elementy lean přístupu, inventory management, klíčové prvky a měření lean přístupu. 10. Měření výkonnosti v nákupu - Balanced score card - metoda měření výkonnosti v dodavatelském řetězci, kritika měření výkonnosti nákupních činností. 11. Schopnosti a osobnostní rysy nákupčího - klíčové dovednosti managera nákupu, expertíza v nákupu. 12. Systém odměňování nákupčích - tvorba systému pro hodnocení nákupních výsledků, způsoby odměňování nákupčích, role peněžní odměny, důležitost plateb jako motivační nástroj zaměstnanců. 13. Centralizace a decentralizace nákupu - globální zásobování v integrovaných strukturách, pojem „kyvadlo“ v nákupu a jeho aplikace, struktura nákupních organizací. 14. Globální nákup - dosažení úspěchu v rámci globálního nákupu, rozdíly mezinárodního a globálního nákupu. Riziko a náklady globálního nakupování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  26 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních není vyžadována.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast na cvičeních není vyžadována, student musí získat alespoň min. počet bodů ze zápočtu tím, že plní bodované úkoly v termínech stanovených vyučujícími a napíše zápočtový test.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2020/2021 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní