116-0307/03 – Řízení nákupu (ŘN)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity3
Garant předmětuIng. Markéta Zajarošová, Ph.D.Garant verze předmětuProf. Mgr. Maciej Mitrega, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIT0085 Prof. Mgr. Maciej Mitrega, PhD.
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Formulovat nákupní politiku a průběh nákupního procesu. 2. Vysvětlit řízení a regulaci nákupního procesu. 3. Zhodnotit nákupní strategii a její cíle. 4. Vysvětlit kritéria, přístupy a metody volby dodavatele. 5. Posoudit možnosti zlepšení organizování nákupu v organizacích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsah předmětu je zaměřen na vysvětlení pozice nákupu v systému podnikových funkcí a analýzu jeho základních aktivit. Moderní podnikový nákup zahrnuje činnosti manažerské, marketingové, obchodní a logistické. Klíčová pozornost je v rámci předmětu věnována nákupním kategoriím, nákupním strategiím, řízení jakosti a aktivitám výběru a hodnocení dodavatele. Studenti se seznámí s moderními systémy řízení nákupu, s požadavky kladenými na osobu nákupčího a moderními trendy nákupu jako jsou např. elektronické aukce.

Povinná literatura:

DAVIES, Melissa. Vyjednávání s respektem: Umění budovat trvalá partnerství. Praha: Grada, 2023. ISBN 978-80-271-3568-4. LINHART, Zdeněk. Strategie podniku. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2021. ISBN 978-80-88330-24-0. MONCZKA, Robert M. et al. Purchasing and Supply Chain Management. 7th ed. Boston: Cengage Learning, 2020. ISBN 978- 0357442142.

Doporučená literatura:

LYSONS, Kenneth and Brian FARRINGTON. Procurement and Supply Chain Management. 9th ed. New York: Pearson Education, 2016. ISBN 978-1-292-08611-8. MANGAN, J., Ch. LALWANI and A. CALATAYUD. Global Logistics and Supply Chain Management. 4th ed. Chichester: Wiley, 2020. ISBN 978-1119702993. WEELE, Arjan J. Van. Purchasing and Supply Chain Management. Andover: Cengage, 2018. ISBN 978-1-4737-4944-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Category Management: Vymezení pojmu nákup. Postavení nákupu v organizaci. Category Management. Strategický nákup, zásobování a dodavatelský řetězec. Kritika Category management. Případová studie: Analýza nového nákupčího. 2. Nákupní Strategie: Předpoklad úspěšného nákupu. Rozbor OAS. Koncipování vhodné strategie nákupčího. Způsoby měření výkonnosti nákupu. Případová studie: Analýza energetické strategie 3. Výběr dodavatele a proces rozhodování. Multikriteriální výběr dodavatele. Multikriteriální metody pro hodnocení a výběr dodavatele. Potřeba informací. Proces předcházející rozhodování nákupčího. Případová studie: Výběr dodavatele a analýza rozhodování. 4. Měření výkonnosti v nákupu: Balanced score card – metoda měření výkonnosti v dodavatelském řetězci. Kritika měření výkonnosti nákupních činností. Případová studie: Návrh systému měření výkonnosti podniku. 5. Transakční nákup: e-aukce. Zpětné online aukce. Mýty versus realita. Tradiční metody nákupu. Metody životního cyklu nákupu. Propojení teorie životního cyklu a nákupních strategií. Case Study: Spojení Kraljicovy matice a představených konceptů. Analýza nepovedené e-aukce. 6. Relační nákup: Integrace nákupčího. Nalezení optimální konfigurace. Joint development- úloha (implementace) nákupčího v procesu vývoje nového produktu – koordinace, realizace a návrh dodavatelského řetězce. Inovace ze strany nákupčího Vertikální integrace a kvazi- integrace nákupčího v podniku. Případová studie: Analýza povedené a nepovedené integrace dodavatele. 7. Globální nákup: Dosažení úspěchu v rámci globálního nákupu. Rozdíly mezinárodního a globálního nákupu. Riziko a náklady globálního nakupování. Případová studie: Analýza obchodního případu – nákup vstřikovacích forem, transfer technického výrobku do LCC a špatný projekt kvůli kulturní vzdálenosti. 8. Nákup komodit: „Commoditization“ - mýty a charakteristika. Nejlepší příklady v nákupu komodit. Strategie v řízení nákupu komodit a cena. Obchodování s komoditami. Nákup paliva v letecké dopravě: Příklad Southwest Airlines Case Study- Simulace nákupu elektřiny 9. Behaviorální dodavatelský řetězec: Behaviorální dodavatelský řetězec – taxonomie v hodnocení a pozice rozhodování nákupčího s předsudky. Negativistické strategie v rámci rozhodovacího procesu nákupu. Případová studie: Cvičení kognitivních chyb v nákupu. 10. Vyjednávání a řešení konfliktů: Vyjednávání – jak vyřešit extrémní případy vyjednávání s dodavatelem. Vyjednávání. Zkušenosti nákupčího při řešení nákupních případů. Řešení konfliktů a role týmového vyjednávání. Případová studie: Příprava jednání dle poskytnutých informací a post-hoc analýza jednání. 11. Centralizace a decentralizace nákupu: Globální zásobování v integrovaných strukturách. Pojem „kyvadlo“ v nákupu a jeho aplikace. Strategie globálního nákupu. Struktura nákupních organizací. Pohled na globální nákupní strategie. Případová studie: Návrh organizace nákupního oddělení. 12. Nákupčí a jeho dovednosti: Vývoj managementu v oblasti dodavatelského řetězce. Klíčové dovednosti managera nákupu. Trendy v nákupní činnosti. Rozšiřování profesních znalostí nákupčího k dosažení optimální nákupní efektivity. Případová studie: „Neschopný a neuvědomělý“. 13. Systém odměňování nákupčích: Tvorba systému pro hodnocení nákupních výsledků. Způsoby odměňování nákupčích. Role peněžní odměny. Důležitost plateb jako motivační nástroj zaměstnanců. Případová studie: Stanovení cílů pro získání efektivity a osobního růstu zaměstnanců – případ General Electric. 14. Shrnutí – případová studie: Jak provést, aby byl člověk nenahraditelný.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2011/2012 zimní