116-0309/01 – Marketingové aplikace (MAP)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Baránek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR33 Ing. Petr Baránek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat možnosti aplikací marketingu v různých oborech/oblastech. 2. Pochopit rozdílné využití nástrojů marketingového mixu. 3. Nasadit správné marketingové nástroje. 4. Používat marketingové plánování pro marketingové aplikace. 5. Aplikovat nástroje marketingového mixu v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními aplikacemi marketingu, které se netýkají přímo klasického spotřebního trhu. Předmět se primárně koncentruje na vymezení odlišností týkajících se marketingu služeb a business marketingu. Cílem je rovněž zvládnutí použití relevantních nástrojů marketingového mixu, jejichž nasazení je v každé specifické aplikaci odlišné.

Povinná literatura:

KOTLER, P. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada, 2013. 816 s. ISBN 978-80-247-4150-5. KRÁLOVÁ, L. Vybrané marketingové aplikace. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014, 81 s. ISBN: 978-80-261-0459-9. VÁVRA, O. Praktické marketingové aplikace. Praha: Oeconomica, 2007. 195 s. ISBN 978-80-245-1307-2.

Doporučená literatura:

CRANE, F. Marketing for Entrepreneurs: Concepts and Applications for New Ventures. London: SAGE Publications, 2013. ISBN 978-1-4522-3004-4. JOBBER, D. ELLIS-CHADWICK, F. Principles and Practice of Marketing. 18th ed. London: McGraw Hill, 2016. 960 p. ISBN: 9780077174149 McCARTHY, J. PERREAULT, W. D. Applications In Basic Marketing. London: McGraw Hill, 2011. ISBN 0075610299.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Marketingové aplikace. Role marketingu v globální ekonomice. Posuzování možností a příležitostí v měnícím se marketingovém prostředí. Rozhodování podpořená marketingovými informacemi. 2. Politický marketing. Specifika politického marketingu. Vnímání marketingu jako nástroje podpory strategií politických stran. Politický e - marketing. 3. Marketing služeb. Charakteristika marketingu služeb. Klasifikace služeb. Charakter služeb a jejich tržní důsledky. Vývoj marketingu služeb a současné trendy. 4. Marketingové řízení služeb v praxi. Řízení obchodu se službami. Využití konceptu marketingového mixu služeb na průmyslových trzích. Rozdíly v obsahu marketingových nástrojů ve službách. 5. Marketing neziskových organizací. Charakteristika trhu neziskových organizací. Klasifikace neziskových institucí. Využití neziskových organizací. Aplikace marketingu neziskových organizacích, hlavní rozdíly mezi marketingovou koncepcí a nástroji. Veřejná sdružení (budování image a jména, veřejná prezentace). 6. Marketing finančních institucí. Marketing finančních služeb. Charakteristika trhu s finančními službami. Současný vývoj finančních služeb a jejich klasifikace. Pozice klienta. Bankovní produkty. Pojišťovací společnosti, produkty a marketing právnických společností. 7. Marketing cestovního ruchu. Charakteristika trhu cestovního ruchu. Charakteristika služeb v cestovním ruchu. Aplikace marketingu v prostředí cestovního ruchu. Pojetí marketingového mixu v cestovním průmyslu. 8. Customer Relationship Management. CRM jako základní síla mezi téměř všemi obchodními rozhodnutími. Integrace CRM do firemního marketingu. Význam a perspektivy CRM. Pojetí, strategie a nástroje CRM. Marketingové řízení vztahů, zákaznická hodnota, hodnota vztahu, získávání zákazníků. Náklady spojené se ztrátou zákazníka. 9. E-commerce. Integrovaný E-commerce. Zpravodajství. Analýza rozvoje vlivu E-commerce na marketingové myšlení a marketingové jednání. Úspěchy a ztráty firem, které využívají domény .com v nové ekonomice. Současné výsledky E-commerce v obchodování.. 10. E-marketing. E-marketing jako podřízená součást E-commerce. Základní charakteristiky E-marketingu. Definice vlivu internetu na jednotlivé prvky marketingového mixu a na změny v chování zákazníků a dodavatel. Přehled využití internetu v marketingu a obchodu v českých podmínkách. 11. Marketing regionů. Odlišnosti a specifika regionálního marketingu. Srovnání regionální vs. městský marketing. 12. Marketingové prostředí města a obce. Marketing ve veřejné správě. New Public Management. Private Public Partnership. Městský marketing. Marketingový plán municipality. 13. Marketing sportu. Role a rámec sportovních událostí. Tvorba, plánování, logistické zabezpečení a kontrola sportovních událostí. Poskytování ubytování během velkých sportovních akcí. Marketing sportovních akcí. Financování sportovních akcí. 14. Zelený marketing a ekodesign. Zapracování požadavků ochrany životního prostředí do nových výrobků. Využití ekologických vlastností výrobků v marketingové komunikaci.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Projekt Projekt 40  0
        Písemka Písemka 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku