116-0309/02 – Marketingové aplikace (MAP)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Baránek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR33 Ing. Petr Baránek, Ph.D.
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
KYZ001 Ing. Jana Kyzeková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat možnosti aplikací marketingu v různých oborech/oblastech. 2. Pochopit rozdílné využití nástrojů marketingového mixu. 3. Nasadit správné marketingové nástroje. 4. Používat marketingové plánování pro marketingové aplikace. 5. Aplikovat nástroje marketingového mixu v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními aplikacemi marketingu, které se netýkají přímo klasického spotřebního trhu. Předmět se primárně koncentruje na vymezení odlišností týkajících se marketingu služeb a business marketingu. Cílem je rovněž zvládnutí použití relevantních nástrojů marketingového mixu, jejichž nasazení je v každé specifické aplikaci odlišné.

Povinná literatura:

KOTLER, P. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada, 2013. 816 s. ISBN 978-80-247-4150-5. KRÁLOVÁ, L. Vybrané marketingové aplikace. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014, 81 s. ISBN: 978-80-261-0459-9. VÁVRA, O. Praktické marketingové aplikace. Praha: Oeconomica, 2007. 195 s. ISBN 978-80-245-1307-2.

Doporučená literatura:

CRANE, F. Marketing for Entrepreneurs: Concepts and Applications for New Ventures. London: SAGE Publications, 2013. ISBN 978-1-4522-3004-4. JOBBER, D. ELLIS-CHADWICK, F. Principles and Practice of Marketing. 18th ed. London: McGraw Hill, 2016. 960 p. ISBN: 9780077174149 McCARTHY, J. PERREAULT, W. D. Applications In Basic Marketing. London: McGraw Hill, 2011. ISBN 0075610299.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Marketingové aplikace. Role marketingu v globální ekonomice. Posuzování možností a příležitostí v měnícím se marketingovém prostředí. Rozhodování podpořená marketingovými informacemi. 2. Politický marketing. Specifika politického marketingu. Vnímání marketingu jako nástroje podpory strategií politických stran. Politický e - marketing. 3. Marketing služeb. Charakteristika marketingu služeb. Klasifikace služeb. Charakter služeb a jejich tržní důsledky. Vývoj marketingu služeb a současné trendy. 4. Marketingové řízení služeb v praxi. Řízení obchodu se službami. Využití konceptu marketingového mixu služeb na průmyslových trzích. Rozdíly v obsahu marketingových nástrojů ve službách. 5. Marketing neziskových organizací. Charakteristika trhu neziskových organizací. Klasifikace neziskových institucí. Využití neziskových organizací. Aplikace marketingu neziskových organizacích, hlavní rozdíly mezi marketingovou koncepcí a nástroji. Veřejná sdružení (budování image a jména, veřejná prezentace). 6. Marketing finančních institucí. Marketing finančních služeb. Charakteristika trhu s finančními službami. Současný vývoj finančních služeb a jejich klasifikace. Pozice klienta. Bankovní produkty. Pojišťovací společnosti, produkty a marketing právnických společností. 7. Marketing cestovního ruchu. Charakteristika trhu cestovního ruchu. Charakteristika služeb v cestovním ruchu. Aplikace marketingu v prostředí cestovního ruchu. Pojetí marketingového mixu v cestovním průmyslu. 8. Customer Relationship Management. CRM jako základní síla mezi téměř všemi obchodními rozhodnutími. Integrace CRM do firemního marketingu. Význam a perspektivy CRM. Pojetí, strategie a nástroje CRM. Marketingové řízení vztahů, zákaznická hodnota, hodnota vztahu, získávání zákazníků. Náklady spojené se ztrátou zákazníka. 9. E-commerce. Integrovaný E-commerce. Zpravodajství. Analýza rozvoje vlivu E-commerce na marketingové myšlení a marketingové jednání. Úspěchy a ztráty firem, které využívají domény .com v nové ekonomice. Současné výsledky E-commerce v obchodování.. 10. E-marketing. E-marketing jako podřízená součást E-commerce. Základní charakteristiky E-marketingu. Definice vlivu internetu na jednotlivé prvky marketingového mixu a na změny v chování zákazníků a dodavatel. Přehled využití internetu v marketingu a obchodu v českých podmínkách. 11. Marketing regionů. Odlišnosti a specifika regionálního marketingu. Srovnání regionální vs. městský marketing. 12. Marketingové prostředí města a obce. Marketing ve veřejné správě. New Public Management. Private Public Partnership. Městský marketing. Marketingový plán municipality. 13. Marketing sportu. Role a rámec sportovních událostí. Tvorba, plánování, logistické zabezpečení a kontrola sportovních událostí. Poskytování ubytování během velkých sportovních akcí. Marketing sportovních akcí. Financování sportovních akcí. 14. Zelený marketing a ekodesign. Zapracování požadavků ochrany životního prostředí do nových výrobků. Využití ekologických vlastností výrobků v marketingové komunikaci.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku