116-0309/04 – Marketingové aplikace (MAP)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Baránek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR33 Ing. Petr Baránek, Ph.D.
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat možnosti aplikací marketingu v různých oborech/oblastech. 2. Pochopit rozdílné využití nástrojů marketingového mixu. 3. Nasadit správné marketingové nástroje. 4. Používat marketingové plánování pro marketingové aplikace. 5. Aplikovat nástroje marketingového mixu v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními aplikacemi marketingu, které se netýkají přímo klasického spotřebního trhu. Předmět se primárně koncentruje na vymezení odlišností týkajících se marketingu služeb a business marketingu. Cílem je rovněž zvládnutí použití relevantních nástrojů marketingového mixu, jejichž nasazení je v každé specifické aplikaci odlišné.

Povinná literatura:

KOTLER, P. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada, 2013. 816 s. ISBN 978-80-247-4150-5. KRÁLOVÁ, L. Vybrané marketingové aplikace. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014, 81 s. ISBN: 978-80-261-0459-9. VÁVRA, O. Praktické marketingové aplikace. Praha: Oeconomica, 2007. 195 s. ISBN 978-80-245-1307-2.

Doporučená literatura:

CRANE, F. Marketing for Entrepreneurs: Concepts and Applications for New Ventures. London: SAGE Publications, 2013. ISBN 978-1-4522-3004-4. JOBBER, D. ELLIS-CHADWICK, F. Principles and Practice of Marketing. 18th ed. London: McGraw Hill, 2016. 960 p. ISBN: 9780077174149 McCARTHY, J. PERREAULT, W. D. Applications In Basic Marketing. London: McGraw Hill, 2011. ISBN 0075610299.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování a prezentace tří projektů a úspěšné absolvování zápočtového testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Název úlohy Typ úlohy Max. počet bodů (akt. za podúlohy) Min. počet bodů Zápočet Zápočet (85) Projekt Projekt 45 25 Písemka Písemka 40 20

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Marketing služeb. Vlastnosti služeb. Marketingové nástroje využívané v sektoru služeb. 2. Marketing cestovního ruchu. Specifický přístup k marketingu cestovního ruchu. Trendy na trhu cestovního ruchu. 3. Marketing ve finančním sektoru. Marketingové řízení banky. Bankovní marketingový mix. 4. Marketing v pojišťovnictví. Specifika a nasazení marketingových nástrojů na pojišťovacím trhu. 5. Marketing vzdělávacích institucí. Hlavní trhy vzdělávacích institucí. Marketingové nástroje ve vzdělávání. 6. Marketing měst a regionů. Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. Subtypy teritoriálního marketingu. 7. Marketing neziskových organizací. Základy fungování a marketingové řízení v neziskových organizacích. 8. Marketing sportovních akcí. Marketingový mix ve sportu. 9. Marketing kulturních akcí. Marketingový mix v kultuře. 10. Politický marketing. Specifika politického marketingu. Typy politických kampaní. Výzkumy volebních preferencí. 11. Business marketing I. Typy B2B poptávky. Typy B2B zákazníků. Typy produktů na B2B trhu. 12. Business marketing II. Nákup na business trhu. Rozhodovací jednotka. Marketingový mix na B2B trhu. 13. Marketing ve stavebnictví. Struktura stavebního trhu. Role zákazníka ve stavebním marketingu. 14. Zelený marketing a Ecodesign. Zásady a typy strategií Ecodesignu. Marketingový mix zeleného marketingu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti: 50 %

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2020/2021 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok