116-0310/01 – Obchodní podnikání (OP)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity2
Garant předmětuIng. Miluše Hluchníková, CSc.Garant verze předmětuIng. Miluše Hluchníková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU40 Ing. Miluše Hluchníková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Poznat a charakterizovat podnikatelské prostředí v odvětví obchodu. 2. Rozpoznat a vyhodnotit příležitosti pro obchodního podnikání. 2. Identifikovat a zdůvodnit konkurenceschopnost různých podnikatelských variant. 3. Sestavit varianty řešení komplexu otázek souvisejících se vznikem a provozem obchodních podniků. 5. Poznat s posoudit možné alternativní varianty budoucího podnikatelského úspěchu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Cílem kurzu je poznat současné podmínky obchodního podnikání a jejich využití pro dosažení podnikatelského úspěchu. Je zaměřen na podnikatelský proces a s ním spojené rozhodovací úlohy řešené při zakládání a následném fungování obchodního podniku. Důraz je kladen na úspěšné formy podnikání v oblasti obchodu, vč. možných směrů jejich rozvoje. Záměrem je rozšíření a prohloubení poznatků využitelných pro podnikatelskou praxi subjektů podnikajících v obchodě.

Povinná literatura:

SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ et al. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing, 2010. 432 s. ISBN 978-80-247-3339-5. ŘEZNÍČKOVÁ, Martina. Franchising. Podnikání pod cizím jménem. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 207 s. ISBN 978-80-7400-174-1. VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 320 s. ISBN 978-80-247-2409-6.

Doporučená literatura:

KORÁB, V., A. HANZELKOVÁ a M. MIHALISKO. Rodinné podnikání. Brno: Computer Press, 2008. 165 s. ISBN 978-80-251-1843-6. KORÁB, V., ŘEŽŇÁKOVÁ, M. J. PETERKA. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. RYDVALOVÁ, Petra. Malé a střední podnikání v podmínkách České republiky. Liberec: VÚTS, 2011. 136 s. ISBN 978-80-87184-16-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podnikatelský proces a jeho struktura, podnikatelský plán, jeho formy a struktura 2. Nalezení podnikatelských příležitostí, charakter zamýšleného podniku, analýza prostředí s důrazem na analýzu konkrétního trhu 3. Územní analýzy, prognóza maloobchodního obratu 4. Zakladatelský rozpočet 5. Investiční rozhodování podnikatele 6. Propočty efektivnosti, finanční analýza 7. Formální náležitosti založení a vedení firmy, materiální a personální a organizační zajištění 8. Daňové propočty 9. Prezentace řešení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 zimní semestr, platnost do: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku