116-0314/01 – Obchodní logistika (OL)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
POL31 Ing. Kamila Poláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Formulovat funkci, cíle a obsah obchodní logistiky 2. Kategorizovat a popsat procesy v obchodní logistice 3. Vysvětlit a srovnat různé přístupy uplatňovaných v obchodní logistice 4. Zmapovat a zhodnotit koncepty obchodní logistiky v konkrétních dodavatelských řetězcích 5. Posoudit účinnost logistických systémů ve skladovém hospodářství podniků z hlediska nákladů a ekonomických efektů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače se zvláštnostmi procesů v obchodní logistice, se způsoby organizování a řízení těchto procesů a jejich vlivem na ekonomiku příslušných organizací. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni aplikovat své poznatky na základní praktické problémy v oblastech obchodní logistiky.

Povinná literatura:

POLÁKOVÁ, K. Podklady z přednášek Obchodní logistika. GOLINSKA, P. and M. HAJDUL. Sustainable Transport: New Trends and Business Practices. London: Springer, 2012. 346p. ISBN 978-3-642-23549-8. GWYNNE, R. Warehouse Management. London: KoganPage Publisher, 2011. 344p. ISBN 978-7494-6074. CHRISTOPHER, M. Logistika v marketingu. 1. vyd. Praha: Management Press, 2000. 166 s. ISBN 80-7261-007-4. MONCZKA, R. M. et al. Purchasing and Supply Chain Management. 4th edition. Mason: South Western, 2008. 840 p. ISBN 978-0324381344. SCHULTE, Ch. Logistika. Praha: Victoria Publishing, 1994. 301 s. ISBN 80-85605-87-2. ŠKAPA, R. a A. KLAPALOVÁ. Řízení zpětných toků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 105 s. ISBN 978-80-210-5691-6.

Doporučená literatura:

KLAPALOVÁ, A., R. ŠKAPA a M. KRČÁL. Specifika řízení zpětných toků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 132 s. ISBN 978-80-210-6076-0. MACUROVÁ, P., KLABUSAYOVÁ, N., TVRDOŇ, L. Logistika. Ostrava: VŠB – TU, 2014. ISBN 978-80-248-3791-8. SIXTA, J., MAČÁT, V. Logistika: teorie a praxe. 1. vyd. Brno: CP Books, a.s., 2005. 315 s. ISBN 80-251-0573-3. VOGT, J., W. PIENAAR and P. DE WIT. Business logistics management: theory and practice. New York: Oxford University Press, 2002, 316 s. ISBN 01-957-8011-6. Časopisy: Logistika, Systémy logistiky.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Součástí samostatné práce studenta je vypracování a prezentace projektu se zaměřením na logistiku vybraného produktu (ohodnoceno body: min. 20b., max. 30b.)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Vymezení obchodní logistiky v rámci řízení dodavatelského řetězce. 2.Principy organizace a řízení toků v obchodní logistice. Zhodnocení různých variant polohy bodu rozpojení. Principy teorie úzkých míst a jejich využití v obchodní logistice. 3.Úroveň dodavatelských služeb a logistické náklady. Vztah mezi charakterem poptávky a řízením zásob v obchodní logistice. 4.Typy distribučních kanálů a struktura skladové sítě v distribuci. Typy skladů. Skladové operace. Trendy ve skladování. 5.Organizace a řízení skladů, srovnání různých variant ukládání a vychystávání položek ve skladech. Ukazatele a analýzy při řízení skladů. Počítačové systémy pro řízení skladů. 6.Doprava a další služby v obchodní logistice (včetně mezinárodní logistiky), cenové a dodací podmínky v dopravě. 7.Aktivní a pasivní prvky logistických systémů a současné trendy. 8.Zpětná (reversní) logistika v obchodě. Zpětná logistika a životní cyklus výrobků. 9.Globální logistika. E-logistika. Trendy v řízení logistických systémů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (30) 0
                Projekt Projekt 30  20
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku