116-0315/01 – Business Marketing (BM)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NAV121 Ing. Tereza Prešnajderová, Ph.D.
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Formulovat specifika business marketingu. 2.Klasifikovat metody výzkumu na business trzích. 3.Kategorizovat typy nákupního chování na business trzích. 4.Vysvětlit zásady segmentace business trhů. 5.Identifikovat specifika aplikace marketingového mixu na business trzích

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cíle předmětu je identifikovat specifika business marketingu, kategorizovat typy nákupního chování na business trzích a aplikovat nástroje marketingového mixu na business trzích. Studenti jsou rovněž seznámeni se zásadami segmentace business trhů.

Povinná literatura:

HUTT, D. Michael and Thomas W. SPEH. Business Marketing Management. Mason: Cengage Learning, 2014. 480 p. ISBN 9781408093719. LOŠŤÁKOVÁ, Hana. Nástroje posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu. Praha: Grada, 2017. 320 s. ISBN 978-80-271-0419-2. ZIMMERMAN, Alan a Jim BLYTHE. Business-to-Business Marketing Management. 2nd ed. New York: Routledge, 2013. ISBN 9780415537032.

Doporučená literatura:

ANDERSON, J. C., NARUS, J. A. and D. NARAYANDAS. Business Market Management: Understanding, Creating, and Delivering Value. 3rd ed. London: Prentice Hall, 2011. 496 s. ISBN 9780136000884. BRENNAN, R., L. CANNING and R. McDOWELL. Business-to-Business Marketing. 2nd ed. London: SAGE Publications, 2011. 408 p. ISBN 9781849201551. VITALE, R., W. PFOERTSCH and J. GIGLIERANO. Business-to-Business Marketing. London: Prentice Hall, 2011. 552 p. ISBN 9780136058281. Informace

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

. Úvod do business marketingu Význam business trhu. Definice business výrobku. Klasifikace business činností. Business zákazníci. Charakter business trhu. Definice business poptávky. Přímá a odvozená poptávka. Business nabídka. Obchodní praktiky na business trzích. Rozdíly mezi spotřebním trhem a business trhem. 2. Charakteristika prostředí na business trhu Makroprostředí na business trhu. Mezoprostředí na business trhu. Porterova teorie konkurenčních sil. 3. Marketingové informační systémy na business trzích Obsah marketingových informačních systémů. Typy informací. Původ informací. Kritéria kladená na informační produkty. Vztah marketingu a informace. Internet – marketingová aplikace. 4. Výzkum na business trzích Témata výzkumu. Typy primárního výzkumu. Techniky primárního výzkumu. Metody šetření. Druhy otázek. Obsah dotazování. Koncept výzkumu. Rozdíly mezi výzkumem na spotřebních a business trzích. 5. Nákup na business trzích Směnný proces. Transakční marketing. Relační marketing. Nákupní matice. Determinanty ovlivňující nákupní chování. Motivy nákupu. Hodnocení dodavatelů.6. Relační marketing Význam relačního marketingu. Definice relačního marketingu. Užitné hodnoty relačního marketingu. Specifikace zákazníků vhodných pro RM. Fáze relační strategie. 7. Měření spokojenosti zákazníků Definice problému měření. Cíle měření. Metodika měření spokojenosti zákazníků. Výpočet spokojenosti8. Výběr cílových trhů Segmentace. Cílový marketing. Tvorba pozice (positioning). 9. Business výrobky Klasifikace business výrobků. Výrobkové cíle a programy. Vývoj nových výrobků. Fáze životního cyklu.Dynamické konkurenční strategie a křivka životnosti. 10. Business služby Primární business služby. Doplňkové business služby. Charakteristika služeb. Problémy ovlivňující vývoj nových služeb. Měření kvalitativní úrovně služeb. Komunikace služeb. Křížový prodej. Křížový marketing. 11. Cenové programy na business trzích Vnímání ceny zákazníkem. Druhy cen na business trzích. Leasing na business trzích. 12. Distribuce na business trzích Definice distribučního kanálu. Typy distribučních kanálů. Faktory ovlivňující použití distributorů. Výhody použití distributorů. Funkce distributorů. Distribuční praktiky. Logistika na business trzích. 13. Prodej na business trzích Prodejní strategie.Prodejní fáze. Řízení prodejních sil. Hodnocení výkonu prodejních sil. 14. Komunikace na business trzích Obsah komunikace. Rysy business komunikace. Business reklama. Podpora prodeje. Public relations.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku