116-0315/03 – Business Marketing (BM)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Formulovat specifika business marketingu. 2.Klasifikovat metody výzkumu na business trzích. 3.Kategorizovat typy nákupního chování na business trzích. 4.Vysvětlit zásady segmentace business trhů. 5.Identifikovat specifika aplikace marketingového mixu na business trzích

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cíle předmětu je identifikovat specifika business marketingu, kategorizovat typy nákupního chování na business trzích a aplikovat nástroje marketingového mixu na business trzích. Studenti jsou rovněž seznámeni se zásadami segmentace business trhů.

Povinná literatura:

HUTT, D. Michael and Thomas W. SPEH. Business Marketing Management. Mason: Cengage Learning, 2014. 480 p. ISBN 9781408093719. LOŠŤÁKOVÁ, Hana. Nástroje posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu. Praha: Grada, 2017. 320 s. ISBN 978-80-271-0419-2. ZIMMERMAN, Alan a Jim BLYTHE. Business-to-Business Marketing Management. 2nd ed. New York: Routledge, 2013. ISBN 9780415537032.

Doporučená literatura:

ANDERSON, J. C., NARUS, J. A. and D. NARAYANDAS. Business Market Management: Understanding, Creating, and Delivering Value. 3rd ed. London: Prentice Hall, 2011. 496 s. ISBN 9780136000884. BRENNAN, R., L. CANNING and R. McDOWELL. Business-to-Business Marketing. 2nd ed. London: SAGE Publications, 2011. 408 p. ISBN 9781849201551. VITALE, R., W. PFOERTSCH and J. GIGLIERANO. Business-to-Business Marketing. London: Prentice Hall, 2011. 552 p. ISBN 9780136058281. Informace

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy Prezentace případových studií Týmová seminární práce

E-learning

Moodle - modul Business marketing

Další požadavky na studenta

Student vypracuje prezentace na otázky ze zadaných případových studí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

11. Úvod do business marketingu.Charakter business trhu. 2. Charakteristika prostředí na business trhu. Porterova teorie konkurenčních sil. 3. MIS na business trzích. 4. Výzkum na business trzích 5. Nákup na business trzích 6.Relační marketing.Význam relačního marketingu. 7. Měření spokojenosti zákazníků 8. Výběr cílových trhů. Segmentace. Cílový marketing. Positioning. 9. Business výrobky. 10. Business služby 11. Cenové programy na business trzích 12. Distribuce na business trzích. Logistika na business trzích. 13. Prodej na business trzích. 14. Komunikace na business trzích.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku