116-0317/01 – Mezinárodní marketing (MM)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAU40 doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Formulovat specifika mezinárodního marketingového prostředí. 2. Kategorizovat formy vstupů na mezinárodní trh. 3. Vysvětlit zásady segmentace mezinárodních trhů. 4. Zhodnotit marketigové přístupy k adaptaci marketingového mixu pro mezinárodní trh. 5. Posoudit možnosti organizace marketingových aktivit ve vztahu k mezinárodnímu trhu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět objasní význam mezinárodního marketingu, jeho úlohu na globálním trhu, vysvětluje koncepce a marketingové nástroje vůči jednotlivým teritoriím a globálnímu trhu, seznamuje studenty se specifiky mezinárodního prostředí, s determinanty a riziky mezinárodního podnikání.

Povinná literatura:

CATEORA, R. Philip. International Marketing. 17th ed. New York: McGraw-Hill Inc., 2015. 704 p. ISBN 978-0-07-784216-1. KAUEROVÁ, L., R. KOZEL a M. ZAJAROŠOVÁ. Mezinárodní marketing, SOT. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 125 s. ISBN 978-80-248-3671-3. MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: Strategické trendy a příklady z praxe. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 200 s. ISBN 978-80-247-5366-9.

Doporučená literatura:

KOTLER, Philipe. Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 2013. 816 s. ISBN 978-80-247-4150-5. MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní obchodní operace. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 256 s. ISBN 978-80-247-4874-0. ŠTĚRBOVÁ, Ludmila et al. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Praha: Grada Publishing, 2015. 368 s. ISBN 978-80-247-4694-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prezentace semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata mezinárodního marketingu a jeho specifika – definice mezinárodního marketingu, exportní marketing, odlišnosti tuzemského a mezinárodního marketingu, základní rozhodnutí, motivy internacionalizace, schéma mezinárodního rozvoje podniku.2. Proces výběru zahraničního trhu – analytická úroveň rozhodování, hodnocení tržních příležitosti,screening proces, podmínky trhu a jejich hodnocení, konkurenceschopnost, záměry podniku, analýza nákupního chování, identifikace podobnosti a rozdílů.3. Mezinárodní marketingové prostředí – souhrnná charakteristika mezinárodního prostředí, společný trh Evropské unie, hlavní subjekty mezinárodních vztahů, typy a příklady integračních seskupení, nadnárodní podniky, jejich management, pozitivní a negativní působení v mez.prostředí. 4. Ekonomické prostředí a jeho hlavní aspekty – podstata ekonomického prostředí, ekonomický systém, ekon. struktura, kritéria pro analýzu ekon. prostředí, proměnné ovlivňující ekonomické prostředí.5. Právní a politické prostředí – právní aspekty vstupu, právní systém, příklady předpisů a zákonů, cíle zákonodárství, politické riziko, politická suverenita, politický systém, stabilita vlády, protipodnikatelské akce, domestikace, expropriace, analýzy politického rizika a předvídání politického vývoje.6. Mezinárodní kulturní prostředí – kulturní elementy z hlediska marketingu, příklady vlivu kultury na spotřební preference, náboženství, jazyk, symboly, měření kultury, příklady kulturních zvyklostí jednotlivých zemí, sociální skupiny, sociální třídy, životní styl, Warnerova stratifikace.7. Strategie vstupu na mezinárodní trh – strategická úroveň rozhodování, druhy mezinárodních strategií, příklady z praxe, formy vstupu na mezinárodní trhy, klasifikace těchto forem, míra rizika, příklady z praxe.8. Výzkum trhu v mezinárodním marketingu – význam výzkumu, hodnotící studie, porovnávací studie, metodika výzkumu, nositelé výzkumu, informační základna, interní a externí zdroje, etika marketingového výzkumu, oblasti využití výsledků výzkumu, specifika a problémy při realizaci výzkumu.9. Mezinárodní výrobková strategie – analytická dimenze rozhodování, strategie nových výrobků, volba strategie, životní cyklus výrobků a příklady z praxe, zdroje inovací, uvádění nového výrobku na mez. trh.10. Cena v mezinárodním marketingu – indikátory cenového vývoje, vnitřní prostředí podniku, faktory citlivosti vůči cenám, charakteristiky trhu, řídící dimenze, cíle cenové politiky, určení poptávky, rozhodovací dimenze a volba cenové strategie, manažerská hlediska stanovení ceny.11. Mezinárodní distribuční kanály – struktura mezinárodního distribučního kanálu, faktory výběru, typy účastníků, strategie distribuce, trendy rozvoje a příklady z praxe, logistické rozhodování a jeho obsah.12. Mezinárodní komunikační proces – omezení v mezinárodním prostředí, bariéry, mezinárodní komunikační mix a jeho prvky, reklama, sponzorství, veletrhy a výstavy, osobní prodej, tvorba strategie komunikační, zabezpečení reklamy v mezinárodním prostředí.13. Mezinárodní marketing ve službách – mezinárodní obchod, oblasti služeb, globální média, oblast dopravy, ubytovací a profesní služby, problém customizace a globalizace ve službách.14. Řídící úroveň rozhodování v mezinárodním marketingu – formování organizační struktury, externí a interní faktory, styl řízení, typy mezinárodní podnikové organizace, marketingového plán a kontrola

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Šumperk 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní