116-0319/01 – E-marketing (EM)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity3
Garant předmětuIng. Katarína Seifriedová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martina Steinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEM242 Ing. Zuzana Némethová
STE35 Ing. Martina Steinová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je: 1. naučit studenty využívat elektronická média v marketingu; 2. vysvětlit zásady tvorby obsah na různá sociální média; 3. analyzovat dosah a konverze na sociálních médiích i webových stránkách; 4. tvořit a vyhodnocovat reklamy v PPC systémech; 5. tvořit a vyhodnocovat e-mailingové kampaně.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenty využívat elektronická média v marketingu. Studentům je komplexně vysvětlen princip a zásady tvorby obsahu pro jednotlivá sociální média v organické i placené formě včetně vyhodnocení dosahu a úspěšnosti. Část přednášek je zabezpečena odborníky z praxe.

Povinná literatura:

DIMOFTE, C. V., C. P. HAUGTVEDT and R. YALCH. Consumer Psychology in a Social Media World. New York: Routledge, 2016. 277 p. ISBN 978-0-7656-4693-4. JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. Přilákejte návštěvníky a maximalizujte zisk. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2020. 344 s. ISBN 978-80-251-5016-0. ŘEZÁČ, Jan. Web ostrý jako břitva: návrh fungujícího webu pro webdesignery a zadavatele projektů. Jihlava: Baroque Partners, 2016. 216 s. ISBN 9788027006441.

Doporučená literatura:

BRUNEC, Jan. Google Analytics. Praha: Grada Publishing, 2017. 144 s. ISBN 978-80-271-0338-6. KRUG, Steve. Don't Make me Think, Revisited: a Common Sense Approach to Web Usability. 3rd ed. Berkeley: New Riders, 2014. 216 p. ISBN 978-03-216-5729-9. LOSEKOOT, Michelle a E. VYHNÁNKOVÁ. Jak na sítě. Ovládněte čtyři principy úspěchu na sociálních sítích. Brno: Jan Melvil Publishing, 2019. 329 s. ISBN 978-80-7555-084-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V rámci cvičení studenti zpracovávají dílčí projekty, které vkládají do Moodlu, následně jsou projekty prezentovány na cvičeních a bodovány. V průběhu semestru jsou zařazeny kontrolní testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod – vymezení problematiky, základní pojmy, změna podmínek, srovnání rozdílů mezi klasickým a elektronickým marketingem.2. Internet – globální informační síť, struktura uživatelů a její význam pro uplatňování internetu v podniku, legislativní omezení, technické a ekonomické možnosti a omezení. 3. Etapy začleňování Internetu do podnikových aktivit, změny v podniku související se začleněním Internetu do podnikových aktivit.4. Práce s internetem – vyhledávání informací při zpracování analýz makroprostředí a konkrétního trhu, využití pro podporu rozhodování ve všech aspektech podnikání. 5. Využití internetu pro marketingový výzkum - výhody a nevýhody využití internetu pro marketingový výzkum, možnosti a omezení, srovnání s klasickými metodami marketingového výzkumu. Specifické techniky marketingového výzkumu v prostředí internetu.6. Vliv internetu na změny v marketingovém mixu – základní charakteristiky a specifika, strategii a taktiky.7. Internet v marketingové komunikaci – e-mail jako nástroj marketingové komunikace. WWW jako nástroj marketingové komunikace.8. Podniková prezentace na WWW – základní principy. Tvorba WWW stránek.9. Služby na internetu – charakter a povaha služeb poskytovaných elektronicky, specifika, možnosti a omezení.10. Segmentace na internetu – přístupy k provádění segmentace v elektronickém prostředí, segmenty versus komunity, cílený marketing.11. Zákazníci - vliv na změny v chování zákazníků, změny v predispozicích zákazníků, kupní proces, technické vybavení a počítačová gramotnost zákazníků. CRM – řízení vztahů se zákazníky.12. Elektronické obchody – typy, elektronických obchodů, modely, struktura nabídek, přehled přístupů k zákazníkovi.13. Elektronické obchodování - základní principy elektronického obchodování na průmyslových i spotřebních trzích, dopady na vybrané aspekty marketingu a obchodu při realizaci elektronického obchodu, změny procesů probíhajících uvnitř firem v souvislosti s rozvojem elektronického obchodu. 14. Nákup v elektronickém obchodě – praktická ukázka, možnosti, omezení. Platební podmínky – formy a preference platebních operací, možnosti a omezení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 26  0
                Písemka Písemka 8  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 6  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku