116-0319/01 – E-marketing (EM)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits3
Subject guarantorIng. Pavlína Kozáková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Martina Steinová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEM242 Ing. Zuzana Némethová
STE35 Ing. Martina Steinová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the subject is to: 1. teach the students to use electronic media in marketing; 2. to explain the process of content creation on various social media; 3. to analyse reach and conversion on social media and websites; 4. to create and analyse PPC advertising campaigns; 5. to create and analyse e-mailing campaigns.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je naučit studenty využívat elektronická média v marketingu. Studentům je komplexně vysvětlen princip a zásady tvorby obsahu pro jednotlivá sociální média v organické i placené formě včetně vyhodnocení dosahu a úspěšnosti. Část přednášek je zabezpečena odborníky z praxe.

Compulsory literature:

CHAFFEY, Dave a P. R. SMITH. Emarketing excellence: planning and optimizing your digital marketing. Fourth edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013. ISBN 978-0-415-53335-5.

Recommended literature:

CLIFTON, Brian. Advanced Web metrics with Google Analytics. 3rd ed. Indianapolis, Ind.: John Wiley&Sons, 2012. 574 p. ISBN 978-1-118-16844-8. GOODMAN, Elizabeth, Mike KUNIAVSKY and Andrea MOED. Observing the user experience: a practitioner’s guide to user research. Second edition. Amsterdam: Elsevier/Morgan Kaufmann, 2012. ISBN 978-0-12-384869-7.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

V rámci cvičení studenti zpracovávají dílčí projekty, které vkládají do Moodlu, následně jsou projekty prezentovány na cvičeních a bodovány. V průběhu semestru jsou zařazeny kontrolní testy.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod – vymezení problematiky, základní pojmy, změna podmínek, srovnání rozdílů mezi klasickým a elektronickým marketingem.2. Internet – globální informační síť, struktura uživatelů a její význam pro uplatňování internetu v podniku, legislativní omezení, technické a ekonomické možnosti a omezení. 3. Etapy začleňování Internetu do podnikových aktivit, změny v podniku související se začleněním Internetu do podnikových aktivit.4. Práce s internetem – vyhledávání informací při zpracování analýz makroprostředí a konkrétního trhu, využití pro podporu rozhodování ve všech aspektech podnikání. 5. Využití internetu pro marketingový výzkum - výhody a nevýhody využití internetu pro marketingový výzkum, možnosti a omezení, srovnání s klasickými metodami marketingového výzkumu. Specifické techniky marketingového výzkumu v prostředí internetu.6. Vliv internetu na změny v marketingovém mixu – základní charakteristiky a specifika, strategii a taktiky.7. Internet v marketingové komunikaci – e-mail jako nástroj marketingové komunikace. WWW jako nástroj marketingové komunikace.8. Podniková prezentace na WWW – základní principy. Tvorba WWW stránek.9. Služby na internetu – charakter a povaha služeb poskytovaných elektronicky, specifika, možnosti a omezení.10. Segmentace na internetu – přístupy k provádění segmentace v elektronickém prostředí, segmenty versus komunity, cílený marketing.11. Zákazníci - vliv na změny v chování zákazníků, změny v predispozicích zákazníků, kupní proces, technické vybavení a počítačová gramotnost zákazníků. CRM – řízení vztahů se zákazníky.12. Elektronické obchody – typy, elektronických obchodů, modely, struktura nabídek, přehled přístupů k zákazníkovi.13. Elektronické obchodování - základní principy elektronického obchodování na průmyslových i spotřebních trzích, dopady na vybrané aspekty marketingu a obchodu při realizaci elektronického obchodu, změny procesů probíhajících uvnitř firem v souvislosti s rozvojem elektronického obchodu. 14. Nákup v elektronickém obchodě – praktická ukázka, možnosti, omezení. Platební podmínky – formy a preference platebních operací, možnosti a omezení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Project Project 26  0
                Written exam Written test 8  0
                Other task type Other task type 6  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner