116-0319/01 – E-marketing (EM)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits3
Subject guarantorIng. Pavel Smutný, Ph.D.Subject version guarantorIng. Martina Steinová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEM242 Ing. Zuzana Némethová
STE35 Ing. Martina Steinová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the subject is to: 1. teach the students to use electronic media in marketing; 2. to explain the process of content creation on various social media; 3. to analyse reach and conversion on social media and websites; 4. to create and analyse PPC advertising campaigns; 5. to create and analyse e-mailing campaigns.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je naučit studenty využívat elektronická média v marketingu. Studentům je komplexně vysvětlen princip a zásady tvorby obsahu pro jednotlivá sociální média v organické i placené formě včetně vyhodnocení dosahu a úspěšnosti.

Compulsory literature:

DIMOFTE, C. V., C. P. HAUGTVEDT and R. YALCH. Consumer Psychology in a Social Media World. New York: Routledge, 2016. 277 p. ISBN 978-0-7656-4693-4. JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. Přilákejte návštěvníky a maximalizujte zisk. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2020. 344 s. ISBN 978-80-251-5016-0. ŘEZÁČ, Jan. Web ostrý jako břitva: návrh fungujícího webu pro webdesignery a zadavatele projektů. Jihlava: Baroque Partners, 2016. 216 s. ISBN 9788027006441.

Recommended literature:

BRUNEC, Jan. Google Analytics. Praha: Grada, 2017. 144 s. ISBN 978-80-271-0338-6. KRUG, Steve. Don't Make me Think, Revisited: a Common Sense Approach to Web Usability. 3rd ed. Berkeley: New Riders, 2014. 216 p. ISBN 978-03-216-5729-9. LOSEKOOT, Michelle a Eliška VYHNÁNKOVÁ. Jak na sítě. Ovládněte čtyři principy úspěchu na sociálních sítích. Brno: Jan Melvil, 2019. 329 s. ISBN 978-80-7555-084-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

V rámci cvičení studenti zpracovávají dílčí projekty, které vkládají do Moodlu, následně jsou projekty prezentovány na cvičeních a bodovány. V průběhu semestru jsou zařazeny kontrolní testy.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod – vymezení problematiky, základní pojmy, změna podmínek, srovnání rozdílů mezi klasickým a elektronickým marketingem.2. Internet – globální informační síť, struktura uživatelů a její význam pro uplatňování internetu v podniku, legislativní omezení, technické a ekonomické možnosti a omezení. 3. Etapy začleňování Internetu do podnikových aktivit, změny v podniku související se začleněním Internetu do podnikových aktivit.4. Práce s internetem – vyhledávání informací při zpracování analýz makroprostředí a konkrétního trhu, využití pro podporu rozhodování ve všech aspektech podnikání. 5. Využití internetu pro marketingový výzkum - výhody a nevýhody využití internetu pro marketingový výzkum, možnosti a omezení, srovnání s klasickými metodami marketingového výzkumu. Specifické techniky marketingového výzkumu v prostředí internetu.6. Vliv internetu na změny v marketingovém mixu – základní charakteristiky a specifika, strategii a taktiky.7. Internet v marketingové komunikaci – e-mail jako nástroj marketingové komunikace. WWW jako nástroj marketingové komunikace.8. Podniková prezentace na WWW – základní principy. Tvorba WWW stránek.9. Služby na internetu – charakter a povaha služeb poskytovaných elektronicky, specifika, možnosti a omezení.10. Segmentace na internetu – přístupy k provádění segmentace v elektronickém prostředí, segmenty versus komunity, cílený marketing.11. Zákazníci - vliv na změny v chování zákazníků, změny v predispozicích zákazníků, kupní proces, technické vybavení a počítačová gramotnost zákazníků. CRM – řízení vztahů se zákazníky.12. Elektronické obchody – typy, elektronických obchodů, modely, struktura nabídek, přehled přístupů k zákazníkovi.13. Elektronické obchodování - základní principy elektronického obchodování na průmyslových i spotřebních trzích, dopady na vybrané aspekty marketingu a obchodu při realizaci elektronického obchodu, změny procesů probíhajících uvnitř firem v souvislosti s rozvojem elektronického obchodu. 14. Nákup v elektronickém obchodě – praktická ukázka, možnosti, omezení. Platební podmínky – formy a preference platebních operací, možnosti a omezení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 26  0 3
                Written exam Written test 8  0 3
                Other task type Other task type 6  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Written examination Written examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Summer