116-0319/02 – E-marketing (EM)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětuIng. Pavlína Kozáková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martina Steinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS284 Ing. Hana Molitorová
HOD022 Ing. Martina Petrunčíková, Ph.D.
STE35 Ing. Martina Steinová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je: 1. naučit studenty využívat elektronická média v marketingu; 2. vysvětlit zásady tvorby obsah na různá sociální média; 3. analyzovat dosah a konverze na sociálních médiích i webových stránkách; 4. tvořit a vyhodnocovat reklamy v PPC systémech; 5. tvořit a vyhodnocovat e-mailingové kampaně.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenty využívat elektronická média v marketingu. Studentům je komplexně vysvětlen princip a zásady tvorby obsahu pro jednotlivá sociální média v organické i placené formě včetně vyhodnocení dosahu a úspěšnosti. Část přednášek je zabezpečena odborníky z praxe.

Povinná literatura:

DIMOFTE, C. V., C. P. HAUGTVEDT and R. YALCH. Consumer Psychology in a Social Media World. New York: Routledge, 2016. 277 p. ISBN 978-0-7656-4693-4. JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. Přilákejte návštěvníky a maximalizujte zisk. Brno: Computer Press, 2014. 376 s. ISBN 978-80-251-4311-7. ŘEZÁČ, Jan. Web ostrý jako břitva: návrh fungujícího webu pro webdesignery a zadavatele projektů. Jihlava: Baroque Partners, 2014. 216 s. ISBN 978-80-87923-01-6.

Doporučená literatura:

KRUG, Steve. Don't Make me Think, Revisited: a Common Sense Approach to Web Usability. 3rd ed. Berkeley: New Riders, 2014. 216 p. ISBN 978-0321965516. MIKULÁŠKOVÁ, Petra a Mirek SEDLÁK. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod. Brno: Computer Press, 2015. 408 s. ISBN 978-80-251-4383-4. PROCHÁZKA, Tomáš a Josef ŘEZNÍČEK. Obsahový marketing. Brno: Computer Press, 2014. 224 s. ISBN 978-80-251-4152-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V rámci cvičení studenti zpracovávají dílčí projekty, které vkládají do Moodlu, následně jsou projekty prezentovány na cvičeních a bodovány. V průběhu semestru jsou zařazeny kontrolní testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student by měl absolvovat předměty Informatika A a Informatika B.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod – Co je to e-marketing? Pojmy e-marketing, e-business, e-commerce. Vymezení problematiky, služby elektronických médií. Internet – globální informační síť, struktura uživatelů, legislativní omezení, technické a ekonomické možnosti a omezení. Začleňování internetu do podnikových aktivit. 2. Využití elektronických médií pro marketingový výzkum – výhody a nevýhody využití, možnosti a omezení, srovnání s klasickými metodami marketingového výzkumu. Specifické techniky marketingového výzkumu v elektronickém prostředí – elektronické dotazování, elektronické pozorování, experiment. Tvorba dotazníků a anket v elektronickém prostředí. Jejich zpracování a prezentace výsledků. 3. E-marketingová komunikace – charakteristiky elektronických médií pro marketingovou komunikaci. Podniková prezentace na www – základní principy. Obsah www stránek. Prezentace v dalších elektronických médiích. 4. Správa a hodnocení webů 5. E-marketing – reklama v prostředí elektronických médií. Strategie a taktiky. Cílení. Měření účinnosti. Marketing v PPC systémech. 6. Podpora prodeje v prostředí elektronických médií. Podpora směrem ke spotřebitelům. Podpora směrem k obchodním článkům. Přímý marketing v prostředí elektronických médií. Proces přímého marketingu na www stránkách Přímý marketing formou e-mailových zásilek. Přímý marketing prostřednictvím dalších elektronických médií. 7. Public Relations v prostředí elektronických médií. Vztahy s tiskem prostřednictvím www stránek, tiskové zprávy zasílané e-mailem. Využití ostatních elektronických médii pro PR aktivity. Publicita produktu. Podniková komunikace. 8. Virální marketing. Cíle, strategie a taktiky. Měření efektu. 9. E-business – pochopení základních procesů. Řízení obchodu elektronicky, řízení vztahů se zákazníky, řízení řetězce dodavatelů, plánování zdrojů. 10. E-commerce - elektronické obchodování – základní principy elektronického obchodování na průmyslových i spotřebních trzích, dopady na vybrané aspekty marketingu a obchodu při realizaci elektronického obchodu, změny procesů probíhajících uvnitř firem v souvislosti s rozvojem elektronického obchodu. typy elektronických obchodů, modely, struktura nabídek, přehled přístupů k zákazníkovi. 11. E-procurement – elektronická tržiště, jejich typy, základní pravidla a principy. Legislativní podpora. Proces dynamických aukcí. Řízeni e-procurement. 12. Marketing na sociálních médiích

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku