116-0320/02 – Spotřebitelské chování (SCH)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAL401 Ing. Jana Hodulová, Ph.D.
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
SVA213 Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Definovat vlivy působící na chování spotřebitele 2.Charakterizovat segmenty spotřebitelů podle různých kritérií 3.Popsat rozhodovací proces spotřebitelů 4.Analyzovat psychologické aspekty chování spotřebitele 5.Navrhnout marketingové sdělení ovlivňující spotřebitelovo chování

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu je definovat vlivy (interní i externí faktory) působící na chování spotřebitele a charakterizovat segmenty spotřebitelů podle různých segmentačních kritérií. Studenti budou rovněž seznámeni s modely spotřebitelského chování s důrazem na model sekvenčního rozhodovacího procesu a model černé skříňky.

Povinná literatura:

HOYER, W. D, D. J. MACINNIS and R. G. M. PIETERS. Consumer Behavior. 6th ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2013. 497 p. ISBN 978-1-133-27449-0. KARDES, F. R., M. L. CRONLEY and T. W. CLINE. Consumer Behavior. 2nd ed. Stamford: Cengage Learning, 2015. 550 p. ISBN 978-1-133-58767-5. VYSEKALOVÁ, Jitka et al. Chování zákazníka. Praha: Grada Publishing, 2011. 360 s. ISBN 978-80-247-3528-3.

Doporučená literatura:

BERGH, Joeri van den a Mattias BEHRER. Jak cool značky zůstávají hot: marketing zaměřený na mladou "generaci Y". Přeložila Libuše MOHELSKÁ. Brno: BizBooks, 2012. 248 s. ISBN 978-80-265-0002-5. REIDL, Andreas. Senior - zákazník budoucnosti: marketing orientovaný na generaci 50+. Přeložila Renáta RYKROVÁ, Alice VAŇOURKOVÁ. Brno: BizBooks, 2012. 256 s. ISBN 978-80-265-0018-6. SOLOMON, Michael R. et al. Consumer Behaviour: an European Perspective. 6th ed. Harlow: Pearson, 2016. 706 p. ISBN 978-1-292-11672-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet – zápočtový test, semestrální práce, individuální písemná práce, prezentace na cvičení zkouška – zkouška je kombinovaná a skládá se z písemného testu a ústní části

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti by měli jako prerekvizity absolvovat předměty Psychologie a Sociologie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do teorie spotřebitelského chování 2. Segmentace trhu a positioning 3. Modely spotřebitelského chování 4. Role hodnot a kultury 5. Subkultura a společenské faktory 6. Přesvědčování pomocí sociálního vlivu 7. Vnímání a pozornost spotřebitele 8. Postoje a úsudky 9. Online spotřebitelské chování 10. Současné strategie oslovení zákazníka 11. Reakce zákazníka

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  30
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku