116-0321/02 – Speciální seminář (SPS)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR33 Ing. Petr Baránek, Ph.D.
CVA01 Ing. Miloslav Cváček, Ph.D.
HLU40 Ing. Miluše Hluchníková, CSc.
VAL401 Ing. Jana Hodulová, Ph.D.
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
KAU40 doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
KRB005 Ing. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
MAT073 Ing. Lucja Matusiková, Ph.D.
MER20 doc. Dr.Ing. Miroslav Merenda
PET243 Ing. Michaela Musilová
OST30 Ing. Jana Ostrožná, Ph.D.
HOD022 Ing. Martina Petrunčíková, Ph.D.
POL31 Ing. Kamila Poláková, Ph.D.
NAV121 Ing. Tereza Prešnajderová, Ph.D.
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Rozvíjet schopnost studenta samostatně pracovat s odbornou literaturou. 2. Rozvíjet schopnost účelného shromažďování dat a zvolit adekvátní metody sběru dat. 3. Rozvíjet schopnost analyzovat data. 4. Navrhovat využití výstupů z analýz. 5. Formulovat cíle diplomové práce a zvolit vhodnou metodiku řešení.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je odborná a metodická příprava pro volbu tématu a budoucí úspěšné vypracování diplomové práce v souladu s vypsanými tématy. Student se pod vedením vyučujícího snaží najít téma pro diplomovou práci. Vzhledem k rozdílnému zaměření témat diplomových prací a specifičnosti podmínek jednotlivých řešení probíhá seminář formou individuálních konzultací podle potřeb studenta. Studenti se učí definovat předmět zkoumání, orientují se v informačních zdrojích, provádějí rešerši literatury, formulují cíl práce a předpokládané výsledky práce. Jedním z výsledků Speciálního semináře je předběžný návrh tématu diplomové práce a nástin metodiky jejího řešení.

Povinná literatura:

ŠIROKÝ, Jan. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. 200 s. ISBN 978-80-7502-340-7. WALLIMAN, N. Your Research Project. 2nd edition. London: Sage Publication, 2005. 450 s. ISBN 1-4129-0132-4. Směrnice č. EkF_SME_07_004 děkana EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací [online]. Dostupné z: https://dokumenty.vsb.cz/

Doporučená literatura:

KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. 136 s. ISBN 978-80-271-0079-8. KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. 46 s. ISBN 978-80-260-6074-1. TAHAL, Radek et al. Marketingový výzkum. Postupy, metody, trendy, 2. vyd. Praha: Grada, 2022. 296 s. ISBN 978-80-271-3535-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zpracování předpokládané osnovy diplomové práce v písemné formě

E-learning

Další požadavky na studenta

1. rozvíjet schopnost studenta samostatně pracovat s odbornou literaturou 2. rozvíjet schopnost účelného shromažďování dat 3. schopnost analyzovat data 4. zpracování výstupů z analýz 5. formulovat cíle diplomové práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. rozvíjet schopnost studenta samostatně pracovat s odbornou literaturou 2. rozvíjet schopnost účelného shromažďování dat 3. schopnost analyzovat data 4. zpracování výstupů z analýz 5. formulovat cíle diplomové práce

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 letní