116-0324/01 – Řízení maloobchodu (RMO)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity3
Garant předmětuIng. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRB005 Ing. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Kategorizovat různé provozní typy maloobchodních jednotek. 2. Specifikovat trendy v maloobchodě a jejich důsledky. 3. Zdůraznit specifika marketingového mixu na maloobchodním trhu. 4. Sestavit maloobchodní mix fiktivní maloobchodní jednotky. 5. Zhodnotit pozici jednotlivých retailerů na českém trhu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na specifika a trendy maloobchodního trhu a maloobchodní jednotky jako jeho hlavní součásti. Obsahová náplň předmětu se zaměřuje na kategorizaci maloobchodních jednotek, vymezení jejich provozu a charakteristiku maloobchodního mixu. Předmět zároveň odráží současnou situaci na maloobchodním trhu v ČR i zahraničí a jeho součástí je i přehled trendů vývoje v řešené oblasti.

Povinná literatura:

BÁRTA, V., L. PÁTÍK a M. POSTLER. Retail marketing. Praha: Management Press. 2009. 326 s. ISBN 978-80-7261-207-9. CIMLER, Petr a Dana ZADRAŽILOVÁ. Retail management. Praha: Management Press, 2007. 307 s. ISBN 978-80-7261-167-6. SPILKOVÁ, Jana. Geografie maloobchodu a spotřeby. Praha: Karolinum, 2012. 245 s. ISBN 978-80-246-1951-4. ZENTES, J., D. MORSCHETT a H. SCHRAMM-KLEIN. Strategic Retail Management. 2nd Edition. Wiesbaden: Gabler. 2011. 445 s. ISBN 978-3-8349-2536-7.

Doporučená literatura:

BOČEK, M., D. JESENSKÝ a D. KROFIÁNOVÁ. POP - in-store komunikace v praxi: trendy a nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada Publishing, 2009. 215 s. ISBN 978-80-247-2840-7. FINNE, Sami a Hanna SIVONEN. The Retail Value Chain. London: Kogan Page Limited, 2009. 369 s. ISBN 978-7494-5456-2. ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing. 2009. 232 s. ISBN 978-80-247-2049-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do maloobchodu. 2. Historické souvislosti vzniku a vývoje maloobchodu. 3. Analýza maloobchodu. 4. Maloobchodní mix. 5. Produkt a sortiment maloobchodu. 6. Cena a distribuce jako prvky maloobchodního mixu. 7. Nákupní atmosféra. 8. In-store komunikace. 9. Význam privátních značek v maloobchodě. 10. Lidské zdroje v maloobchodě. 11. Etické aspekty a práva spotřebitele. 12. Specifika marketingového výzkumu v maloobchodě. 13. Maloobchodní trendy a směry vývoje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 25  0
                Písemka Písemka 5  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku