116-0324/03 – Řízení maloobchodu (RMO)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětuIng. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRB005 Ing. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Kategorizovat různé provozní typy maloobchodních jednotek. 2. Specifikovat trendy v maloobchodě a jejich důsledky. 3. Zdůraznit specifika marketingového mixu na maloobchodním trhu. 4. Sestavit maloobchodní mix fiktivní maloobchodní jednotky. 5. Zhodnotit pozici jednotlivých retailerů na českém trhu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na specifika a trendy maloobchodního trhu a maloobchodní jednotky jako jeho hlavní součásti. Obsahová náplň předmětu se zaměřuje na kategorizaci maloobchodních jednotek, vymezení jejich provozu a charakteristiku maloobchodního mixu. Předmět zároveň odráží současnou situaci na maloobchodním trhu v ČR i zahraničí a jeho součástí je i přehled trendů vývoje v řešené oblasti.

Povinná literatura:

BÁRTA, V., L. PÁTÍK a M. POSTLER. Retail marketing. Praha: Management Press. 2009. 326 s. ISBN 978-80-7261-207-9. CIMLER, Petr a Dana ZADRAŽILOVÁ. Retail management. Praha: Management Press, 2007. 307 s. ISBN 978-80-7261-167-6. SPILKOVÁ, Jana. Geografie maloobchodu a spotřeby. Praha: Karolinum, 2012. 245 s. ISBN 978-80-246-1951-4. ZENTES, J., D. MORSCHETT a H. SCHRAMM-KLEIN. Strategic Retail Management. 2nd Edition. Wiesbaden: Gabler. 2011. 445 s. ISBN 978-3-8349-2536-7.

Doporučená literatura:

BOČEK, M., D. JESENSKÝ a D. KROFIÁNOVÁ. POP - in-store komunikace v praxi: trendy a nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada Publishing, 2009. 215 s. ISBN 978-80-247-2840-7. FINNE, Sami a Hanna SIVONEN. The Retail Value Chain. London: Kogan Page Limited, 2009. 369 s. ISBN 978-7494-5456-2. ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing. 2009. 232 s. ISBN 978-80-247-2049-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do maloobchodu. 2. Historické souvislosti vzniku a vývoje maloobchodu. 3. Maloobchodní mix. 4. Produkt a sortiment maloobchodu. 5. Cena a distribuce jako prvky maloobchodního mixu. 6. Nákupní atmosféra. 7. In-store komunikace. 8. Význam privátních značek v maloobchodě. 9. Lidské zdroje v maloobchodě. 10. Chování zákazníka v maloobchodě. 11. Specifika marketingového výzkumu v maloobchodě. 12. Maloobchodní trendy a směry vývoje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2012/2013 zimní