116-0327/01 – Diplomová práce (DP)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity20
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL045 Ing. Tomáš Balcar
BAR33 Ing. Petr Baránek, Ph.D.
HLU40 Ing. Miluše Hluchníková, CSc.
VAL401 Ing. Jana Hodulová, Ph.D.
HRU0245 PhDr. Mgr. Robert Hruška
JAN77 Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
KAU40 doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
KRB005 Ing. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
PAW031 Ing. Pavlína Kozáková, Ph.D.
LOS0006 RNDr. Jiří Lošťák, Ph.D.
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
OST30 Ing. Jana Ostrožná, Ph.D.
NAV121 Ing. Tereza Prešnajderová, Ph.D.
REB0007 Ing. Katarína Seifriedová, Ph.D.
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
SVA213 Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.
URM003 Ing. Jaroslav Urminský, Ph.D.
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Sestavit přehled použitých zdrojů. 2. Sestavit citace v diplomové práci. 3. Uspořádat přehled tabulek a obrázků v diplomové práci. 4. Sumarizovat přílohy v diplomové práce. 5. Zkompletovat diplomovou práci.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na zpracování diplomové práce. Student odevzdá ve stanoveném termínu diplomovou práci ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky do systému IS EDISON. Podmínky zadání, vypracování a odevzdání diplomové práce stanoví Studijní a zkušební řád pro studium v magisterských studijních programech Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Směrnice děkana EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací. Student bude schopen řešit zadaný problém, prezentovat (ústně a písemně) zadaný problém, obhajovat své vlastní přístupy a závěry.

Povinná literatura:

Literatura odpovídající tématu diplomové práce. MALHOTRA, Naresh K. Marketing Research. An Applied Approach. 7th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2019. 888 s. ISBN 978-1292265636. TAHAL, Radek et al. Marketingový výzkum. Postupy, metody, trendy, 2. vyd. Praha: Grada, 2022. 296 s. ISBN 978-80-271-3535-6. Citační norma ČSN ISO 690:2022 - Bibliografické citace. Směrnice č. EkF_SME_07_004 děkana EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací [online]. Dostupné z: https://dokumenty.vsb.cz/

Doporučená literatura:

KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. 136 s. ISBN 978-80-271-0079-8. McCORMICK, Keith et al. SPSS Statistics for Data Analysis and Visualization. Indianapolis: Wiley, 2017. ISBN 978-1-119-00355-7. ŠIROKÝ, Jan. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. 200 s. ISBN 978-80-7502-340-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání diplomové práce elektronicky do systému IS EDISON.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování předmětu Marketingový výzkum B, znalost základních statistických analýz.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Sestavení přehledu použitých zdrojů. 2. Sestavení citací v diplomové práci. 3. Volba výzkumných metod. 4. Sběr primárních dat. 5. Analýza dat. 6. Návrhy na základě výsledků výzkumu. 7. Uspořádání přehledu tabulek a obrázků v diplomové práci. 8. Sumarizace příloh v diplomové práci. 9. Kompletace diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní
2009/2010 letní