116-0328/03 – Marketingový výzkum B (MVB)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity5
Garant předmětuProf. Mgr. Maciej Mitrega, PhD.Garant verze předmětuProf. Mgr. Maciej Mitrega, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRB005 Ing. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.
LOS0006 RNDr. Jiří Lošťák, Ph.D.
MIT0085 Prof. Mgr. Maciej Mitrega, PhD.
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Navrhnout vhodný způsob řešení výzkumného problému. 2. Klasifikovat metody marketingového výzkumu. 3. Pochopit způsob tvorby výběrového souboru. 4. Aplikovat kvantitativní metody marketingového výzkumu. 5. Aplikovat kvalitativní metody marketingového výzkumu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je rozšířit studentům přehled o významu marketingového výzkumu. Dále by studenti měli být seznámeni s konkrétními statistickými metodami, které se využívají ve výzkumné praxi. Zároveň by studenti měli získat praktické zkušenosti realizací vlastního konkrétního výzkumného projektu.

Povinná literatura:

FORET, Miroslav a David MELAS. Marketingový výzkum: v udržitelném marketingovém managementu. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-1723-9. HENDL, Jan a Jiří REMR. Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1192-1. MALHOTRA, N. K., D. NUNAN and D. F. BIRKS. Marketing Research: An Applied Approach. 5th edition. Harlow: Pearson Education Limited, 2017. ISBN 978-1-29210315-0.

Doporučená literatura:

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9. McCORMICK, Keith et al. SPSS Statistics for Data Analysis and Visualization. Indianapolis: Wiley, 2017. ISBN 978-1-119-00355-7. TAHAL, Radek. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0206-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální nebo týmové bodované úkoly na cvičeních zpracované v MS Excel, IBM SPSS Statistics. Předmět je ukončen písemnou zkouškou skládající se z teoretických a aplikačních otázek.

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostudium povinné literatury.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
116-0302 MVA Marketingový výzkum A Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Klasifikace typů výzkumů. Struktura výzkumných metod. 2. Tvorba výběrového souboru. Klasifikace výběrových technik. Výpočet velikosti výběrového souboru. 3. Testování hypotéz. Podstata testování hypotéz, nulová hypotéza, předpoklady. Chí-kvadrát test. 4. Testování hypotéz. T-testy střední hodnoty. ANOVA. 5. Korelační analýza. Korelační koeficienty. Omezení zkoumání korelace. 6. Regresní analýza. Lineární regrese. Logistická regrese. Pravděpodobnost a šance. 7. Faktorová analýza. Explorační faktorová analýza. Rotace faktorů. Faktorová skóre. 8. Shluková analýza. Metody měření vzdáleností. Metody shlukové analýzy. Profilování shluků. 9. Diskriminační analýza. Model diskriminační analýzy. Klasifikační výsledky. 10. Vícerozměrná analýza. Vícekriteriální hodnocení variant. Metoda AHP, Saatyho metoda. 11. Kvalitativní výzkum I. Skupinové interview. Hloubkové interview. 12. Kvalitativní výzkum II. Projektivní techniky. Etnografie. Netnografie. Mystery shopping. 13. Úvod do akademického psaní.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  26 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0311A050040) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050040) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2020/2021 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní