116-0330/01 – Marketingová komunikace (MK)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIC0020 Mgr. Slavomíra Ficeriová
PAW031 Ing. Pavlína Kozáková, Ph.D.
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
VIL0054 Ing. Miriam Vilášková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat jednotlivé prvky marketingového komunikačního mixu. 2. Navrhnout optimální složení prvků marketingového komunikačního mixu pro výrobek na spotřebním trhu. 3. Sestavit plán marketingových komunikačních aktivit. 4. Prostřednictvím měření a testování zhodnotit účinnost marketingové komunikace. 5. Posoudit obsah marketingových komunikačních aktivit z legislativního a etického hlediska.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět řeší problematiku marketingové komunikace zejména na spotřebních trzích. Je zaměřen na zvládnutí teoretických pojmů ale i rozvíjení tvůrčích schopností a schopnosti prakticky zvládnout zadání reálných úkolů z oblasti plánování, řízení a hodnocení firemních marketingových komunikačních aktivit.

Povinná literatura:

KARLÍČEK, M. et al. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. 2. vyd. Praha: Grada, 2016. 224 s. ISBN 978-80-247-3541-2. PŘIKRYLOVÁ, Jana a kol. Moderní marketingová komunikace. 2. vyd. Praha: Grada, 2019. 344 s. ISBN 978-80-271-0787-2. VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama. Jak dělat reklamu. 4. akt a dopl. vyd. Praha: Grada, 2018. 296 s. ISBN 978-80-247-5865-7.

Doporučená literatura:

BUREŠOVÁ, Jitka. Online marketing: Od webových stránek k sociálním sítím. Praha: Grada, 2022. 288 s. ISBN 978-80-271-1680-5. DE PELSMACKER, P., GEUENS, M. and J. VAN DEN BERGH. Marketing Communications: A European Perspective. 7th ed. New Jersey: Pearson Education, 2021. ISBN 978-1-292327891. VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Image a firemní identita. 2. akt a rozš. vyd. Praha: Grada, 2020. 224 s. ISBN 978-80-271-2841-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální a týmové řešení případových studií, prezentace týmového semestrálního projektu, zápočtový test, kombinovaná zkouška – písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování předmětu Psychologie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vývoj marketingové komunikace a podstata jejího fungování. 2. Integrovaná marketingová komunikace. 3. Cíle a cílové skupiny marketingové komunikace. 4. Reklama I. Tvorba komunikační kampaně. 5. Reklama II. Tvorba mediální kampaně. 6. Public relations a sponzoring. 7. Podpora prodeje. 8. Osobní prodej. 9. Přímý marketing. 10. Veletrhy a výstavy. 11. Současné trendy v marketingové komunikaci. 12. Plánování marketingové komunikace. 13. Hodnocení účinnosti marketingové komunikace. 14. Institucionální a legislativní rámec marketingové komunikace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  16
        Zkouška Zkouška 65  35 3
Rozsah povinné účasti: 50% účast na seminářích

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní