116-0331/01 – Evropská ekonomika (.)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se stavem ekonomiky států Evropské unie vč. specifik nových členských států EU. Předmět představuje aktuální a komplexní pohled na podnikání v Evropské unii. Kurs objasní základní pojmy z oblasti podnikání v Evropě, historie, oborů činnosti, cílů a bariér rozvoje firem, růstové možnosti podnikání, vliv ekonomického prostředí EU a globalizace na vývoj firemního sektoru EU.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět představuje aktuální a komplexní pohled na podnikání v Evropské unii. Kurs objasní základní pojmy z oblasti podnikání v Evropě, historie, oborů činnosti, cílů a bariér rozvoje firem, růstové možnosti podnikání, vliv ekonomického prostředí EU a globalizace na vývoj firemního sektoru EU.

Povinná literatura:

• CIHELKOVÁ, E.: Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2003. 709 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 80-7179-804-5 • DĚDIČ J., ČECH P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU. Polygon Praha. 2005 • JAKŠ, J.: Kam směřuje Evropská unie. Praha : ETC Publishing, 1998. 232 s. Manager Podnikatel. ISBN 80-86006-57-3 • HANUŠOVÁ, H., KALOUDA, F., Evropské ekonomické prostředí. Nakladatelství Computer Press, a.s., 2000, str. 144. ISBN 8072262653 • KADEŘÁBKOVÁ, A. a kol.: Růst, stabilita a konkurenceschopnost. Praha : Linde, 2003. 329 s. ISBN 80-86131-35-1 • MACHKOVÁ, H.: České podnikatelské subjekty a vnitřní trh EU. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2004. 210 s. ISBN 80-245-0796-X • MALACH, A.: Jak podnikat po vstupu do EU. Grada Publishing, 2004, 528 s. ISBN 80-247-0906-6 • PELIKÁNOVÁ, I.: Obchodní právo. Aspi Praha, 2005. ISBN 80-7357-062-9 • PLÍVA, S.: Obchodní závazkové vztahy. Aspi Praha. 2006 • Single Market News. The Newsletter of DG XV – Internal market and Financial Services, European Commissions, průběžně • VILAMOVÁ, Š.: Co přinese vstup České republiky do Evropské unie podnikatelům? Nakladatel J. Rotschedl, Zdounky, březen 2004, 130 str., 1. vydání, ISBN 80-903367-2-8 • VYMĚTAL, J., ĎIAČIKOVÁ, A., VÁCHOVÁ, M.: Informační a znalostní management v praxi. Praha: LexisNexis CZ., 2005, 400 s., ISBN 80-86920-01-1 • ZLÝ, B. Základy teorie integračních procesů. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0657-6 • Aktuální dokumenty vlády ČR a Evropské komise k problematice působení Česka v EU

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem předmětu je seznámit posluchače se stavem ekonomiky států Evropské unie vč. specifik nových členských států EU. Předmět představuje aktuální a komplexní pohled na podnikání v Evropské unii. Kurs objasní základní pojmy z oblasti podnikání v Evropě, historie, oborů činnosti, cílů a bariér rozvoje firem, růstové možnosti podnikání, vliv ekonomického prostředí EU a globalizace na vývoj firemního sektoru EU.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku