116-0332/03 – Produktový management (PM)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRB005 Ing. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
WAL0073 Ing. Lucie Waliszewská
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni: 1. Definovat jednotlivé funkce produktového managementu, kategorizovat typy produktů a atributy produktu na B2C trhu. 2. Analyzovat produktový sortiment a navrhnout jeho optimalizaci. 3. Vysvětlit proces vývoje nového produktu a navrhnout vhodnou strategii pro zavedení nového produktu na trh a pro řízení cyklu jeho tržní životnosti. 4. Rozhodnout o jednotlivých atributech produktu a znát principy řízení atributů produktu. 5. Navrhnout vhodnou metodiku testování produktu a jeho atributů, klasifikovat a aplikovat metody a techniky testování produktu a jeho atributů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět poskytuje systematický, komplexní a aktuální pohled na jednotlivé funkce produktového managementu na B2C trhu. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni aplikovat své znalosti v praktických podmínkách při rozhodování o produktovém sortimentu, o konkrétních produktech a jejich atributech, o vývoji, testování a zavádění nových produktů na trh a o řízení produktů v průběhu celého cyklu jejich tržní životnosti. V rámci výuky je důraz kladen nejen na zvládnutí teoretické báze, ale rovněž na praktické aplikace získaných informací.

Povinná literatura:

CRAWFORD, Charles Merle and C. Anthony DI BENEDETTO. New Products Management. 12th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020. 512 p. ISBN 9781259911828. KELLER, Kevin Lane and Vanitha SWAMINATHAN. Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity. 5th ed. Harlow: Pearson, 2019. 600 p. ISBN 978-1292314969. VELČOVSKÁ, Šárka. Product Management. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 180 p. ISBN 978-80-248-3070-4.

Doporučená literatura:

BENDLE, Neil, Paul W. FARRIS, Phillip PFEIFER and David REIBSTEIN. Marketing Metrics. 4th ed. New Jersey: Pearson FT Press, 2021. 512 p. ISBN 978-0136717133. TROTT, Paul. Innovation Management and New Product Development. 7th ed. Harlow: Pearson, 2020. 568 p. ISBN 9781292251523. ULRICH, Karl T., Steven EPPINGER and Maria C. YANG. Product Design and Development. 7th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2019. 448 p. ISBN 9781260043655.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Řešení případových studií. Prezentace vybraných témat. Zpracování projektu a jeho prezentace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti z marketingu a marketingového výzkumu.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
116-0300 MG Marketing Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do produktového managementu. Role produktového manažera. 2. Produkt a jeho atributy. Přístupy k produktu. Klasifikace atributů produktu. 3. Rozhodování o produktovém mixu. Produktové analýzy a strategie. 4. Proces vývoje nového produktu. Náměty na nové produkty. Koncepce produktu. 5. Vývoj a testování prototypu. Metody a techniky testování produktu. 6. Tržní testování. Zavádění nového produktu na trh. 7. Řízení produktu v průběhu cyklu jeho tržní životnosti. 8. Kvalita produktu. Charakteristiky kvality. Hodnocení kvality. 9. Obal. Typy obalů. Funkce, vlastnosti a atributy obalu. 10. Vývoj a testování obalu. Trendy v obalech 11. Značka. Klasifikace značek. Atributy značky. Funkce značky. 12. Řízení značky. Měření úspěšnosti značky. 13. Design. Funkce a atributy designu. Tvorba a hodnocení designu. 14. Image produktu. Typy image. Tvorba a analýza image.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70 (70) 35 3
                Písemná zkouška - otevřené otázky a praktické úkoly Písemná zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti: 0 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: nepovinná účast, povinná seminární práce a její prezentace, min. 15 bodů na zápočet, povinná zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2020/2021 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní