116-0334/02 – Marketingový projekt (MPR)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity3
Garant předmětuIng. Jaroslav Urminský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaroslav Urminský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
URM003 Ing. Jaroslav Urminský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Sestavit plán marketingového projektu 2. Navrhnout rozpočet marketingového projektu 3. Vyhledat relevantní zdroje pro řešení marketingového projektu 4. Řešit marketingový projekt 5. Naučit se prezentovat výsledky marketingového projektu

Vyučovací metody

Projekt
Terénní práce

Anotace

Cílem předmětu je vypracovat předem schválený projekt pro zadavatele, kterými jsou firmy v regionu nebo katedra marketingu a obchodu. Studenti volí buď z projektů dlouhodobě spolupracujících firem, nebo mohou navrhnout vlastní projekt u organizace, ve které už působí. Případně je možné spolupracovat se členy katedry na projektech, které se týkají jejich vědeckovýzkumné činnosti.

Povinná literatura:

KARLÍČEK, Miroslav et al. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. 2. vyd. Praha: Grada, 2016. 224 s. ISBN 978-80-247-3541-2. KOTLER, Philip, KARTAJAYA, Hermawan and Iwan SETIAWAN. Marketing 5.0: technology for humanity. Hoboken: John Wiley & Sons, 2021. 206 p. ISBN 978-1-119-66851-0. MALHOTRA, K. Naresh. Marketing Research. An Applied Approach. 7th ed. Harlow: Prentice Hall, 2019. 864 p. ISBN 978-0136085430.

Doporučená literatura:

CHAFFEY, Dave and P. R. SMITH. E-marketing Excellence: Planning and Optimizing Your Digital Marketing. 4th ed. London: Routledge, 2013. 613 p. ISBN 978-0-415-53335-5. SILVERMAN, David. Qualitative Research. 4th ed. Los Angeles: SAGE, 2016. 457 p. ISBN 978-1-4739-1657-9. TAHAL, Radek a kol. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada, 2017. 264 s. ISBN 978-80-271-0206-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Udělení zápočtu na základě vypracování písemné závěrečné zprávy studentem a potvrzení o absolvování projektu zadávající společností.

E-learning

Další požadavky na studenta

V rámci tohoto předmětu studenti pracují na projektu, který odpovídá charakteru oboru, to znamená, že v rámci jeho zpracování se studenti zabývají praktickými marketingovými a obchodními činnostmi ve firmě nebo na katedře. Studenti mohou zvolit jednu ze tří alternativ. Předložit vlastní projekt, studenti předloží návrh vlastního projektu se jménem garanta z firmy nebo katedry), využít nabídky projektu z firem nebo se zapojit do projektu vypsaného pedagogy katedry.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahem projektu může být: - návrh komunikační strategie, - vypracování dotazníkového šetření, - zpracování dat z průzkumu trhu, - budování značky na tuzemském i zahraničním trhu, - správa databází pro účely marketingové komunikace, - správa sociálních médií, - webová analytika, - PPC správa a SEO optimalizace, - organizace eventů (promoakce, veletrhy), - tvorba obsahu pro webová i tištěná média.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti: Student zpracovává projekt samostatně, garantovi předmětu prezentuje pouze závěrečnou zprávu a potvrzení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student zpracovává projekt samostatně, garantovi předmětu prezentuje pouze závěrečnou zprávu a potvrzení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní