116-0335/01 – Obchodní strategie (OS)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity5
Garant předmětuIng. Jaroslav Urminský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miluše Hluchníková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU40 Ing. Miluše Hluchníková, CSc.
KRB005 Ing. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Kategorizovat typy obchodních strategií 2. Zpracovat obchodní strategii 3. Zhodnotit úspěšnost obchodní strategie 4. Specifikovat výkon prodejních sil 5. Vytvořit motivační plán pro prodejní síly

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na vymezení úlohy obchodní strategie v hierarchické struktuře podnikových strategií, na její obsah a možné varianty zaměření. Akcentován je proces tvorby strategie. Je specifikována role organizačních jednotek při naplňování business strategie a při strategickém řízení obchodní činnosti ve firmě. Pozornost je následně věnována vybraným funkčním strategiím, zejména strategii nákupní, distribuční a prodejní. Zdůrazňovány jsou progresívní strategické přístupy a alternativní směry strategického rozvoje.

Povinná literatura:

ADÁMEK Pavel a MEIXNEROVÁ, Lucie. Business modelování: Jak na business modely v digitálním prostředí. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-3356-7. JESENSKÝ, Daniel et al. Marketingová komunikace v místě prodeje. 2. vyd. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1867-0. JOBBER, David; LANCASTER, Geoffrey and LE MEUNIER-FITZHUGH, Kenneth. Selling and Sales Management. London: Pearson, 2019. ISBN: 978-1292-20502-1.

Doporučená literatura:

CASTALDO, Sandro; GROSSO, Monica and PREMAZZI, Katia. Retail and Channel Marketing. 2nd ed. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020. ISBN 978 1 78990 366 9. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar a JANEČEK, Petr. Strategický marketing. Strategie a trendy. 3. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Grada, 2023. ISBN 978-80-271-3722-0. LEVY, Michael; WEITZ, Barton and GREWAL, Dhruy. Retailing Management. New York: McGraw-Hill, 2019. ISBN 978-1-260-08476-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Hodnocení znalostí se ověřuje splněním písemného testu v rámci cvičení, zpracováním seminární práce na vybrané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obchodní strategie orientované na zprostředkovatele obchodu (přizpůsobení, konfliktní, kooperační, obchvatná, úhybná). 2. Typy odbytových systémů (přímý a nepřímý: systém smluvních prodejců, obchodních zástupců, licenční systém, systém filiálek, kooperační systém). 3. Franchising jako úspěšný odbytový systém. 4. Nákupní strategie (materiálová strategie, strategie řízení zásob, strategie dodavatelsko-odběratelských vztahů, strategie nákupních informačních systémů). 5. Prodejní strategie, typy a obsah. 6. Organizace a řízení prodejních sil. 7. Plán prodeje a jeho kontrola. 8. Efektivní vedení prodejního týmu. 9. Motivace prodejců a prodejních týmů. 10. Obchodní jednání a prodejní taktiky. 11. Profilace zákazníka – rozdělení zákazníků, vyhledání cílového zákazníka, stanovení četnosti návštěvy. 12. Příklady úspěšných obchodních strategií.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2013/2014 zimní