116-0335/02 – Obchodní strategie (OS)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity5
Garant předmětuIng. Jaroslav Urminský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miluše Hluchníková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU40 Ing. Miluše Hluchníková, CSc.
LOS0006 RNDr. Jiří Lošťák, Ph.D.
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Kategorizovat typy obchodních strategií 2. Zpracovat obchodní strategii 3. Zhodnotit úspěšnost obchodní strategie 4. Specifikovat výkon prodejních sil 5. Vytvořit motivační plán pro prodejní síly

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na vymezení úlohy obchodní strategie v hierarchické struktuře podnikových strategií, na její obsah a možné varianty zaměření. Akcentován je proces tvorby strategie. Je specifikována role organizačních jednotek při naplňování business strategie a při strategickém řízení obchodní činnosti ve firmě. Pozornost je následně věnována vybraným funkčním strategiím, zejména strategii nákupní, distribuční a prodejní. Zdůrazňovány jsou progresívní strategické přístupy a alternativní směry strategického rozvoje.

Povinná literatura:

ADÁMEK Pavel a MEIXNEROVÁ, Lucie. Business modelování: Jak na business modely v digitálním prostředí. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-3356-7. JESENSKÝ, Daniel et al. Marketingová komunikace v místě prodeje. 2. vyd. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1867-0. JOBBER, David; LANCASTER, Geoffrey and LE MEUNIER-FITZHUGH, Kenneth. Selling and Sales Management. London: Pearson, 2019. ISBN: 978-1292-20502-1.

Doporučená literatura:

CASTALDO, Sandro; GROSSO, Monica and PREMAZZI, Katia. Retail and Channel Marketing. 2nd ed. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020. ISBN 978 1 78990 366 9. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar a JANEČEK, Petr. Strategický marketing. Strategie a trendy. 3. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Grada, 2023. ISBN 978-80-271-3722-0. LEVY, Michael; WEITZ, Barton and GREWAL, Dhruy. Retailing Management. New York: McGraw-Hill, 2019. ISBN 978-1-260-08476-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný zápočtový test, ústní obhájení semestrálního projektu

E-learning

Další požadavky na studenta

Hodnocení znalostí se ověřuje splněním písemného testu, zpracováním seminární práce na vybrané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata, význam, úloha strategií pro podnik. 2. Pojetí a typologie strategií, varianty strategických přístupů (strategie modrého oceánu, dynamické strategie, strategie hodnotových inovací aj.). 3. Místo business strategií v hierarchické struktuře firemních strategií, specifika jednotlivých strategických úrovní. 4. Proces tvorby business strategie, strategické postupy dle fází rozvoje firmy. 5. Vybrané analýzy jako východisko strategického rozhodování. 6. Nákupní strategie, její obsah a přístupy. 7. Prodejní strategie, její obsah a přístupy. 8. Strategické řízení procesu distribuce, volba distribučního systému a jeho hodnocení. 9. Kooperační strategie, úloha koncepce ECR pro zajištění konkurenceschopnosti firem. 10. Specifické prodejní systémy - strategie přímého prodeje, franchisingové strategie. 11. Problematika strategie rodinných firem. 12. Příklady strategických postupů z firemní praxe.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky nepovinné, účast na cvičení 50 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní