116-0336/02 – Odborná praxe v zahraničí (OPZ)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity10
Garant předmětuIng. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAU40 doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Výběr společnosti/instituce/agentury v zahraničí 2. Kontakt se společností/institucí/agenturou 3. Zajištění financování studijního pobytu v zahraničí 4. Sestavení plánu praxe 5. Schválení plánu praxe garantem předmětu 6. Realizace praxe 7. Vypracování závěrečné zprávy o praxi 8. Schválení závěrečné zprávy garantem předmětu 9. Udělení zápočtu

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Studenti absolvují praxi ve vybrané společnosti, instituci nebo agentuře v zahraničí. Cílem praxe je rozvinout dovednosti studentů v činnostech souvisejících se studovanou specializací, připravit je na budoucí zaměstnání nebo podnikatelskou činnost a zdokonalit jejich komunikaci v cizím jazyce. Před zahájením praxe vypracuje student do předem připraveného formuláře plán praxe, který obsahuje místo praxe, cíl praxe, obsah vykonávané praxe včetně předpokládaných činností, časovou organizaci výkonu praxe a kontaktní osobu zadavatele praxe. Tento plán je následně schválen garantem předmětu. Po dobu jednoho až tří měsíců se student v rámci praxe seznamuje s chodem oddělení/agentury a s činností a prací jednotlivých zaměstnanců. Pod vedením mentora zpracovává data a poskytnuté informace, podílí se na marketingových (obchodních) činnostech spojených s chodem společnosti/agentury a zapojuje se do organizace eventů. Po absolvování praxe student předkládá student závěrečnou zprávu, ve které shrnuje výsledky své činnosti dosažené během praxe v zahraničí.

Povinná literatura:

KINGSNORTH, Simon. Digital Marketing Strategy: An Integrated Approach to Online Marketing. 3rd ed. London: Kogan page, 2022. 416 p. ISBN 978-1398605978. KOTLER, Philip et al. Marketing Management. 4th European ed. Harlow: Pearson, 2019. 840 p. ISBN 9781292248448. PŘIKRYLOVÁ Jana et al. Moderní marketingová komunikace. 2 zcela přep. vyd. Praha: Grada, 2019. 344 s. ISBN 978-80-271-0787-2.

Doporučená literatura:

BUREŠOVÁ Jitka. Online marketing: Od webových stránek k sociálním sítím. Praha: Grada, 2022. 288 s. ISBN 978-80-271-1680-5. MALHOTRA, Naresh K. Marketing Research: An Applied Orientation. 7th ed. Harlow: Pearson, 2019. 888 p. ISBN 978-1292265636. TAHAL, Radek et al. Marketingový výzkum. 2 vyd. Praha: Grada, 2022. 296 s. ISBN 978-80-271-3535-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Odborná praxe si klade za cíl prohloubení praktických znalostí prostřednictvím participace na konkrétním projektu v zahraničí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Sestavit plán odborné praxe v zahraničí 2. Navrhnout rozpočet odborné praxe v zahraničí 3. Vyhledat relevantní zdroje pro řešení odborné praxe v zahraničí 4. Řešit odbornou praxi v zahraničí 5. Naučit se prezentovat výsledky odborné praxe v zahraničí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: dle požadavků firmy, musí být splněn min. počet hodin praxe

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: student musí vykonat odbornou praxi a odevzdat požadované dokumenty

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.