116-0336/02 – Odborná praxe v zahraničí (OPZ)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity10
Garant předmětuIng. Markéta Zajarošová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAU40 doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Analyzovat výzkumný či praktický problém. 2. Navrhnout řešení. 3. Zhodnotit přínosy řešení.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Odborná praxe v zahraničí si klade za cíl prohloubení praktických znalostí prostřednictvím participace na konkrétním projektu v zahraničí.

Povinná literatura:

KARLÍČEK, Miroslav et al. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. 2. vyd. Praha: Grada, 2016. 224 s. ISBN 978-80-247-3541-2. KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Přel. Š. Černá. 12. vyd. Praha: Grada, 2007. 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5. MALHOTRA, K. Naresh. Marketing Research. An Applied Approach. 6th ed. Harlow: Prentice Hall, 2009. 864 p. ISBN 978-0136085430.ISBN 80-551-0904-4.

Doporučená literatura:

CHAFFEY, Dave and P. R. SMITH. E-marketing Excellence: Planning and Optimizing Your Digital Marketing. 4th ed. London: Routledge, 2013. 613 p. ISBN 978-0-415-53335-5. MALHOTRA, K. Naresh. Basic Marketing Research. 4th ed. Harlow: Prentice Hall, 2012. 672 p. ISBN 978-013254448. TAHAL, Radek a kol. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada, 2017. 264 s. ISBN 978-80-271-0206-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Odborná praxe si klade za cíl prohloubení praktických znalostí prostřednictvím participace na konkrétním projektu v zahraničí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Sestavit plán odborné praxe v zahraničí 2. Navrhnout rozpočet odborné praxe v zahraničí 3. Vyhledat relevantní zdroje pro řešení odborné praxe v zahraničí 4. Řešit odbornou praxi v zahraničí 5. Naučit se prezentovat výsledky odborné praxe v zahraničí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: dle požadavků firmy, musí být splněn min. počet hodin praxe

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: student musí vykonat odbornou praxi a odevzdat požadované dokumenty

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.