116-0337/01 – Communication and Integration of People with Disabilities (KOMI)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VAH02 Ing. Martina Janyšková
KAU40 doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Formulate the specifics of the communication environment of people with disabilities. 2. Categorize forms of disabilities of persons with disabilities. 3. Explain the principles of communication with the affected persons. 4. Evaluate approaches to the integration of target groups in the labor market and society. 5. Assess the possibility of organizing work activities in relation to the labor market.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

1.Vývoj komunikace a teorie komunikace OZP. 2.Kategorizace OZP – vymezení základních pojmů, obecná východiska, základní legislativní úprava, charakteristika specifických potřeb osob se zdravotním postižením, systém služeb v České republice. 3.Sociální rehabilitace zrakově postižených – zrakové vady a jejich funkční dopady, specifika komunikace, kompenzační pomůcky a podpůrné prostředky, vliv na osobnost jedince. 4.Zásady komunikace sluchově postižených – sluchové vady a jejich funkční dopady, specifika komunikace, tlumočnická služba, kompenzační pomůcky a podpůrné prostředky, asistenční služby, vliv na osobnost jedince, hluchoslepota. 5.Přístup k člověku s tělesným postižením – tělesné vady a jejich funkční dopady, specifika komunikace, bariéry v prostředí, kompenzační pomůcky a podpůrné prostředky, asistenční služby, vliv na osobnost jedince. 6.Specifické poruchy učení, narušená komunikační schopnost a chronické somatické onemocnění – jednotlivá postižení a jejich funkční dopady, specifika komunikace, kompenzační pomůcky a podpůrné prostředky, vliv na osobnost jedince. 7.Trh práce a zaměstnávání osob se zdravotním postižením – vymezení a legislativní rámec, pracovní rehabilitace, podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v České republice, investiční pobídky, poradenství, zaměstnavatelé a osoby se zdravotním postižením, práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s úřady práce, statistiky osob se zdravotním postižením ve vztahu k trhu práce. 8.Softwarové systémy a aplikace pro OZP – informační a komunikační technologie, internetové stránky vs. osoby se zdravotním postižením, asistenční technologie, mobilní technologie. 9.Postoje a předsudky. 1.Vývoj komunikace a teorie komunikace OZP. 2.Kategorizace OZP – vymezení základních pojmů, obecná východiska, základní legislativní úprava, charakteristika specifických potřeb osob se zdravotním postižením, systém služeb v České republice. 3.Sociální rehabilitace zrakově postižených – zrakové vady a jejich funkční dopady, specifika komunikace, kompenzační pomůcky a podpůrné prostředky, vliv na osobnost jedince. 4.Zásady komunikace sluchově postižených – sluchové vady a jejich funkční dopady, specifika komunikace, tlumočnická služba, kompenzační pomůcky a podpůrné prostředky, asistenční služby, vliv na osobnost jedince, hluchoslepota. 5.řístup k člověku s tělesným postižením – tělesné vady a jejich funkční dopady, specifika komunikace, bariéry v prostředí, kompenzační pomůcky a podpůrné prostředky, asistenční služby, vliv na osobnost jedince. 6.Specifické poruchy učení, narušená komunikační schopnost a chronické somatické onemocnění – jednotlivá postižení a jejich funkční dopady, specifika komunikace, kompenzační pomůcky a podpůrné prostředky, vliv na osobnost jedince. 7.Trh práce a zaměstnávání osob se zdravotním postižením – vymezení a legislativní rámec, pracovní rehabilitace, podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v České republice, investiční pobídky, poradenství, zaměstnavatelé a osoby se zdravotním postižením, práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s úřady práce, statistiky osob se zdravotním postižením ve vztahu k trhu práce. 8.Softwarové systémy a aplikace pro OZP – informační a komunikační technologie, internetové stránky vs. osoby se zdravotním postižením, asistenční technologie, mobilní technologie. 9.Postoje a předsudky.

Compulsory literature:

ADAMS, R., B. REISS and D. SERLIN. Keywords for Disability Studies. New York: New York University Press, 2015. 288 p. ISBN 978-1-4798-3952-0.

Recommended literature:

ADAMS, R., B. REISS and D. SERLIN. Keywords for Disability Studies. New York: New York University Press, 2015. 288 p. ISBN 978-1-4798-3952-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Seminary work, credit test

E-learning

Další požadavky na studenta

• study of the recommended documents • prezentation of the essay • case studies

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

• Theory of communication • Theory of communication with disabled people • Distinctive breakdowns in learning/study • Principles of personal communication for the hard of hearing • Social rehabilitation for the blind and hard of seeing • Software systems for the disabled • Disabled people in the work-place • Employing people with disabilities • How to approach people with disabilities

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2015/2016 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit 85 (85) 60
        Zápočet Other task type 85  60
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing and business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0414A050001) Marketing (S01) Marketing Communication P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B0312A050001) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2018/2019 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner