116-0337/01 – Komunikace a integrace OZP (KOMI)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAH02 Ing. Martina Janyšková
KAU40 doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Formulovat specifika komunikačního prostředí v oblasti osob se zdravotním postižením. 2. Kategorizovat formy postižení osob se zdravotním postižením. 3. Vysvětlit zásady komunikace s postiženými osobami. 4. Zhodnotit přístupy k integraci cílové skupiny na pracovní trh a do společnosti. 5. Posoudit možnosti organizace pracovních aktivit ve vztahu k trhu práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu je formulovat specifika komunikačního prostředí u osob se zdravotním postižením, jejich kategorizace, vysvětlit zásady komunikace, zhodnotit přístupy k integraci této skupiny na pracovní trh a do společnosti, a posoudit možnosti organizace pracovních aktivit ve vztahu k trhu práce.

Povinná literatura:

ADAMS, R., B. REISS and D. SERLIN. Keywords for Disability Studies. New York: New York University Press, 2015. 288 p. ISBN 978-1-4798-3952-0. CHRASTINA, Jan et al. Percepce subjektivního dopadu zdravotního postižení / přítomnosti chronického onemocnění a pojetí zdravotního uvědomění a gramotnosti - výzkumy, teorie a jejich využití v práci s klientem. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 214 s. ISBN 978-80-244-4888-6. KOVÁŘOVÁ, R., K. JANKŮ a I. HAMPL. Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. 169 s. ISBN 978-80-7464-792-5.

Doporučená literatura:

KOLEKTIV AUTORŮ. Můj spolužák…se specifickými potřebami. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. 216 s. ISBN 978-80-7435-479-3. MPSV: Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR. Praha: MPSV, 2012. ISBN 978-80-7421-052-5. VÁGNEROVÁ, M., Z. HADJ-MOUSSOVÁ a S. ŠTECH. Psychologie handicapu. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 230 s. ISBN 80-7184-929-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Hodnocení znalostí se ověřuje zpracováním písemné seminární práce na vybrané téma a písemným zápočtovým testem.

E-learning

Další požadavky na studenta

• studium aktuálních doporučených dokumentů • prezentace seminární práce • řešení případových studií

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Vývoj komunikace • Teorie komunikace OZP • Specifické poruchy učení • Zásady komunikace osob se sluchovým postižením • Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých • Softwarové systémy pro OZP • OZP na trhu práce • Zaměstnávání OZP • Přístup k člověku s tělesným postižením

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 60
        Zápočet Jiný typ úlohy 85  60
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0414A050001) Marketing (S01) Marketingová komunikace MKO P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0414A050001) Marketing (S01) Marketingová komunikace MKO P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0414A050001) Marketing (S01) Marketingová komunikace MKO P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2020/2021 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok