116-0338/01 – Marketing (MG)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR33 Ing. Petr Baránek, Ph.D.
HLU40 Ing. Miluše Hluchníková, CSc.
VAL401 Ing. Jana Hodulová, Ph.D.
KAU40 doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
KRB005 Ing. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.
PAW031 Ing. Pavlína Kozáková, Ph.D.
CHO0006 Anonymizovaná Osoba
SKO0037 Ing. Adam Skovajsa
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Sestavit a vysvětlit základní přehled marketingových pojmů. 2. Klasifikovat vývojové fáze podnikatelských filozofií. 3. Vytvořit analýzu marketingového prostředí. 4. Kategorizovat typy marketingového výzkumu. 5. Navrhnout programy marketingového mixu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci předmětu jsou posluchači seznámeni s pojetím a základními kategoriemi marketingu v podmínkách vyspělé tržní ekonomiky. Cílem předmětu je studenty odborně a prakticky seznámit se základními koncepty marketingové teorie, historickým vývojem marketingu, s marketingovým prostředím, marketingovým informačním systémem, segmentací zákazníků a výběrem cílových trhů. Hlavní důraz je kladen na strategie a hlavní nástroje marketingového mixu.

Povinná literatura:

KARLÍČEK, Miroslav a kol. Základy marketingu. 2. přepracované a rozšířené vyd. Praha: Grada, 2018. 288 s. ISBN 978-80-247-5869-5. KOTLER, Philip and Gary ARMSTRONG. Principles of Marketing. 18th ed. Harlow: Pearson, 2020. 731 p. ISBN 9781292341132. KOTLER, Philip and Kevin L. KELLER. Marketing Management. 14 vyd. Praha: Grada, 2013. 816 s. ISBN 978-80-247-4150-5.

Doporučená literatura:

MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu. Díl 1. 4. aktualizované vyd. Prostějov: Computer Media, 2018. 80 s. ISBN 978-80-7402-359-0. MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu. Díl 2. 4. aktualizované vyd. Prostějov: Computer Media, 2018. 80 s. ISBN 978-80-7402-360-6. PERREAULT, William, Joseph CANNON and E. Jerome McCARTHY. Essentials of Marketing. 16th ed. New York: McGrow Hill Education, 2018. 768 p. ISBN 9781260405323.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zápočtový test v průběhu semestru, zpracování a prezentace semestrálního úkolu, řešení kreativních úkolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Trh jako východisko marketingu. 2. Marketingové prostředí. 3. Spotřebitelské chování. 4. Informační zabezpečení marketingu. 5. Segmentace trhu, marketingový mix. 6. Produkt jako prvek marketingového mixu. 7. Cyklus tržní životnosti produktu (PLC). 8. Distribuce jako prvek marketingového mixu. 9. Distribuční systémy a distribuční politika. 10. Cena jako prvek marketingového mixu. 11. Cenové strategie. 12. Marketingová komunikace jako prvek marketingového mixu. 13. Strategie marketingové komunikace. 14. Strategie marketingového mixu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2014/2015 letní