116-0338/01 – Marketing (MG)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR33 Ing. Petr Baránek, Ph.D.
HLU40 Ing. Miluše Hluchníková, CSc.
CHO0006 doc. Ing. Miloslava Chovancová
KAU40 doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
KRB005 Ing. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.
KLE243 Ing. Vojtěch Klézl, Ph.D.
PAW031 Ing. Pavlína Kozáková, Ph.D.
OST30 Ing. Jana Ostrožná, Ph.D.
PEC222 Ing. Hana Pechová
POL31 Ing. Kamila Poláková, Ph.D.
SKO0037 Ing. Adam Skovajsa
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
VAL401 Ing. Jana Valečková, Ph.D.
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
VIT212 Ing. Sandra Vítková
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Sestavit a vysvětlit základní přehled marketingových pojmů. 2. Klasifikovat vývojové fáze podnikatelských filozofií. 3. Vytvořit analýzu marketingového prostředí. 4. Kategorizovat typy marketingového výzkumu. 5. Navrhnout programy marketingového mixu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci předmětu jsou posluchači seznámeni s pojetím a základními kategoriemi marketingu v podmínkách vyspělé tržní ekonomiky. Cílem předmětu je studenty odborně a prakticky seznámit se základními koncepty marketingové teorie, historickým vývojem marketingu, s marketingovým prostředím, marketingovým informačním systémem, segmentací zákazníků a výběrem cílových trhů. Hlavní důraz je kladen na strategie a hlavní nástroje marketingového mixu.

Povinná literatura:

KARLÍČEK, Miroslav et al.[i]Základy marketingu.[/i] 1. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4208-3. KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 14. vyd. Přeložil Tomáš JUPPA, Martin MACHEK. Praha: Grada, 2013. 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5. ZAMAZALOVÁ, Marcela et al. Marketing. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 499 s. ISBN 978-80-7400-115-4.

Doporučená literatura:

BOUČKOVÁ, Jana. Základy marketingu. Praha: Oeconomica, 2007. 220 s. ISBN 978-80-245-1169-6. FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 3. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 486 s. ISBN 978-80-251-3432-0. TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Marketing od myšlenky k realizaci. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Professional Publishing, 2011. 344 s. ISBN 978-80-7431-042-3.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Zápočtový test v průběhu semestru, zpracování a prezentace semestrálního úkolu, řešení kreativních úkolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Trh jako východisko marketingu. 2. Marketingové prostředí. 3. Spotřebitelské chování. 4. Informační zabezpečení marketingu. 5. Segmentace trhu, marketingový mix. 6. Produkt jako prvek marketingového mixu. 7. Cyklus tržní životnosti produktu (PLC). 8. Distribuce jako prvek marketingového mixu. 9. Distribuční systémy a distribuční politika. 10. Cena jako prvek marketingového mixu. 11. Cenové strategie. 12. Marketingová komunikace jako prvek marketingového mixu. 13. Strategie marketingové komunikace. 14. Strategie marketingového mixu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  30
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok