116-0339/02 – Odborná praxe (OP)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity2
Garant předmětuIng. Miluše Hluchníková, CSc.Garant verze předmětuIng. Jana Gibarti, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
HLU40 Ing. Miluše Hluchníková, CSc.
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat obchodní funkce firmy 2. Analyzovat obchodní procesy firmy 3. Popsat zjištěné výsledky 4. Plánovat možnosti řešení 5. Rozvíjet měkké dovednosti studenta

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Povinná literatura:

FORET, Miroslav. Marketingový průzkum. 2. vyd. Brno: BizBooks 2012. 116 s. ISBN 978-80-265-0038-4. KOZEL, R., L. MYNÁŘOVÁ a H. SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6. SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitativný výskum. Bratislava: Pegas, 2005. 328 s. ISBN 80-551-0904-4.

Doporučená literatura:

BUDÍKOVÁ, Marie et al. Průvodce základními statistickými metodami. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 272 s. ISBN 978-80-247-3243-5. ŘEZANKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 217 s. ISBN 978-80-7431-019-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

V rámci tohoto předmětu studenti pracují na projektu, který odpovídá charakteru oboru, to znamená, že v rámci jeho zpracování se studenti zabývají praktickými marketingovými a obchodními činnostmi ve firmě.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Seznámení se s firmou, jejím předmětem činnosti a způsobem fungování 2.Charakteristika pracovní pozice studenta, specifikace uložených úkolů a náplňe práce 3.Zapojení se do práce útvaru, výkon uložených aktivit, řešení svěřených úkolů 4.Závěrečné hodnocení a diskuse se zadavatelem (zástupcem firmy) 5.Náměty pro rozvoj schopností a dovedností studenta, možnosti další spolupráce

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: práce ve firmě

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku