116-0340/01 – Odborná praxe (OP)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity2
Garant předmětuIng. Markéta Zajarošová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je: - zajistit relevantní praxi pro studenty oboru; - ověřit schopnosti a znalosti nabyté v ostatních předmětech v praxi; - získat návyky práce v reálném prostředí.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit praktické dovednosti studenta. Student v rámci předmětu vykonává odbornou praxi v oblasti marketingu nebo obchodu u organizace, se kterou dlouhodobě spolupracuje (brigáda, zaměstnání). Organizacemi mohou být firmy působící v regionu, veřejné instituce, ale i studentské organizace (např. ESN) nebo neziskové organizace.

Povinná literatura:

KARLÍČEK, Miroslav et al. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. 2. vyd. Praha: Grada, 2016. 224 s. ISBN 978-80-247-3541-2. KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Přel. Š. Černá. 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5. MALHOTRA, K. Naresh. Marketing Research. An Applied Approach. 6th ed. Harlow: Prentice Hall, 2009. 864 p. ISBN 978-0136085430.

Doporučená literatura:

CHAFFEY, Dave and P. R. SMITH. E-marketing Excellence: Planning and Optimizing Your Digital Marketing. 4th ed. London: Routledge, 2013. 613 p. ISBN 978-0-415-53335-5. MALHOTRA, K. Naresh. Basic Marketing Research. 4th ed. Harlow: Prentice Hall, 2012. 672 p. ISBN 978-013254448. TAHAL, Radek a kol. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada, 2017. 264 s. ISBN 978-80-271-0206-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

V rámci tohoto předmětu studenti pracují na projektu, který odpovídá charakteru oboru, to znamená, že v rámci jeho zpracování se studenti zabývají praktickými marketingovými a obchodními činnostmi ve firmě.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení se s firmou a jejím interním prostředím. 2. Charakteristika pracovní pozice, specifikace uložených úkolů, specifikace povinností a odpovědností studenta. 3. Řešení marketingových a obchodních problémů ve firmě ve vztahu k pracovní pozici. 4. Závěrečné hodnocení a diskuse se zadavatelem (zástupcem firmy). 5. Diskuse možností další spolupráce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: dle požadavků firmy, musí být splněn min. počet hodin praxe

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: student musí vykonat odbornou praxi a odevzdat požadované dokumenty

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní