116-0340/03 – Odborná praxe (OP)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity3
Garant předmětuIng. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SVA213 Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Výběr společnosti/instituce/agentury 2. Kontakt se společností/institucí/agenturou 3. Sestavení plánu praxe 4. Schválení plánu praxe garantem předmětu 5. Realizace praxe 6. Vypracování závěrečné zprávy o praxi 7. Schválení závěrečné zprávy garantem předmětu 8. Udělení zápočtu

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Studenti absolvují praxi ve vybrané společnosti, instituci nebo agentuře. Cílem praxe je rozvinout dovednosti studentů v činnostech souvisejících se studovanou specializací a připravit je na budoucí zaměstnání nebo podnikatelskou činnost. Před zahájením praxe vypracuje student do předem připraveného formuláře plán praxe, který obsahuje místo praxe, cíl praxe, obsah vykonávané praxe včetně předpokládaných činností, časovou organizaci výkonu praxe a kontaktní osobu zadavatele praxe. Tento plán je následně schválen garantem předmětu. Po dobu jednoho až tří měsíců se student v rámci praxe seznamuje s chodem oddělení/agentury a s činností a prací jednotlivých zaměstnanců. Pod vedením mentora zpracovává data a poskytnuté informace, podílí se na marketingových (obchodních) činnostech spojených s chodem společnosti/agentury a zapojuje se do organizace eventů. Po absolvování praxe student předkládá student závěrečnou zprávu, ve které shrnuje výsledky své činnosti dosažené během praxe.

Povinná literatura:

KOTLER, Philip et al. Marketing Management. 4th European ed. Harlow: Pearson, 2019. 840 p. ISBN 9781292248448. MORAVEC, Tomáš a Jan PASTORČÁK. Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu. Praha: C. H. Beck, 2019. 368 s. ISBN 978-80-7400-745-3. PŘIKRYLOVÁ Jana et al. Moderní marketingová komunikace. 2 zcela přep. vyd. Praha: Grada, 2019. 344 s. ISBN 978-80-271-0787-2.

Doporučená literatura:

BUREŠOVÁ Jitka. Online marketing: Od webových stránek k sociálním sítím. Praha: Grada, 2022. 288 s. ISBN 978-80-271-1680-5. MALHOTRA, Naresh K. Marketing Research: An Applied Orientation. 7th ed. Harlow: Pearson, 2019. 888 p. ISBN 978-1292265636. TAHAL, Radek et al. Marketingový výzkum. 2 vyd. Praha: Grada, 2022. 296 s. ISBN 978-80-271-3535-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Udělení zápočtu na základě potvrzení firmy o absolvování odborné praxe.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vykoná praxi v předem domluveném rozsahu (na základě zadání) odsouhlaseným garantem předmětu. Vykonání praxe potvrdí zvolená organizace vyplněním Potvrzení o vykonání odborné praxe.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Příklady témat řešených v minulých letech: - zpracování dat z průzkumu trhů, - odborná praxe v oddělení marketingu, - příprava marketingové kampaně; - činnost redaktora pro studentský webový portál; - organizace eventů; - tvorba obsahu a správa sociálních sítí; - stáž na útvaru Vztahy s veřejností VŠB-TUO; - správa klientské databáze; - tvorba databáze klientů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: dle požadavků firmy, musí být splněn min. počet hodin praxe

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: student musí vykonat odbornou praxi a odevzdat požadované dokumenty

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní