116-0340/03 – Professional Practice (OP)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits3
Subject guarantorIng. Markéta Zajarošová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the subject is to: - ensure the students have relevant practical experience; - to evaluate skills and knowledge gained in other subjects; - to acquire the habits of working in real environment.

Teaching methods

Terrain work

Summary

Cílem předmětu je prohloubit praktické dovednosti studenta. Student v rámci předmětu vykonává odbornou praxi v oblasti marketingu nebo obchodu u organizace, se kterou dlouhodobě spolupracuje (brigáda, zaměstnání). Organizacemi mohou být firmy působící v regionu, veřejné instituce, ale i studentské organizace (např. ESN) nebo neziskové organizace.

Compulsory literature:

BURNS, Alvin C. and Ronald F. BUSH. Marketing Research. 7th ed. New York: Prentice Hall, 2014. 496 pp. ISBN 9780133074673 MALHOTRA Naresh K. Marketing Research: An Applied Orientation. 6th ed. New York: Prentice Hall, 2010. 936 pp. ISBN 9780136085430.

Recommended literature:

WALLIMAN, Nicholas. Your Research Project. 2nd edition. London: Sage Publication, 2005. 450 s. ISBN 1-4129-0132-4. HAIR,J. F. et al. Multivariate Data Analysis, 7th ed. New York: Prentice Hall, 2010. 816 pp. ISBN 9780138132637.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Udělení zápočtu na základě písemného zpracování závěrečné zprávy a potvrzení o absolvování projektu zadávající společností.

E-learning

Other requirements

The student conducts the placement based on an agreed task list (confirmed by the course administrator). The organisation, where placement is conducted, confirms the student accomplished all the agreed tasks.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Examples of topics in past years: - analysing data from market analysis; - practical placement in the marketing department; - design of a marketing campaign; - editor for a student web portal; - event management; - content management of the social networks; - intenrship at the Public relations department of VSB-TUO; - administering of a CRM database.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit  
Mandatory attendence parzicipation: according to company requirements

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N0414A050001) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (N0414A050001) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner