116-0341/02 – Digitální marketing (DM)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětuIng. Pavlína Kozáková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Katarína Seifriedová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAW031 Ing. Pavlína Kozáková, Ph.D.
REB0007 Ing. Katarína Seifriedová
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat jednotlivé nástroje digitálního marketingu. 2. Identifikovat specifika marketingového výzkumu na internetu včetně datové žurnalistiky. 3. Identifikovat specifika spotřebitelského chování na internetu (e-shopech a sociálních sítích). 4. Zhodnotit účinnost digitálního marketingu prostřednictvím měření a analyzování. 5. Posoudit obsah aktivit digitálního marketingu z legislativního a etického hlediska.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenty charakterizovat jednotlivé nástroje digitálního marketingu. Studentům je představena tématika marketingového výzkumu na internetu včetně datové žurnalistiky a specifika spotřebitelského chování na internetu (e-shopech a sociálních sítích). Součástí je vyhodnocení účinnosti digitálního marketingu a posouzení aktivit digitálního marketingu z legislativního a etického hlediska.

Povinná literatura:

BRUNEC, Jan. Google Analytics. Praha: Grada Publishing, 2017. Průvodce. ISBN 978-80-271-0338-6. DIMOFTE, Claudia, V., HAUGTVEDT, Curtis, P. a Richard F. YALCH. Consumer Psychology in a Social Media World. New York: Routledge, 2016. 277 s. ISBN 978-0-7656-4693-4. CHAFFEY, Dave. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 5. vyd. New York: Pearson Education, 2012. 698 s. ISBN 978-0273746102.

Doporučená literatura:

CHAFFEY, Dave a P. R. SMITH. E-marketing Excellence: Planning and Optimizing Your Digital Marketing. 4. vyd. London: Routledge, 2013. 613 s. ISBN 978-0-415-53335-5. ŘEZÁČ, Jan. Web ostrý jako břitva: návrh fungujícího webu pro webdesignery a zadavatele projektů. Jihlava: Baroque Partners, 2014. 216 s. ISBN 978-80-87923-01-6. 3. 5. 2018 12:00 verze 3 137 STERNE, Jim a Jiří FADRNÝ. Měříme a optimalizujeme marketing na sociálních sítích: [metriky sociálních médií od A do Z]. Brno: Computer Press, 2011. 280 s. ISBN 978-80-251-3340-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do digitálního marketingu. Internetový marketing. Digitální marketing. Rozdíly mezi digitálním a tradičním marketingem. Komunikační modely tradičních médií a nových médií. Integrovaná marketingová komunikace a digitální marketing. 2. Měření návštěvnosti webové stránky. Google Analytics. Atribuční modely. 3. Search engine marketing. PPC. Analýza a výzkum klíčového slova. 4. Content marketing. Obsahová analýza. 5. Měření efektivity médií I. Televizní trh. Rozhlasový trh. Tiskový trh. 6. Měření efektivity médií II. Média online. 7. Adaptace tradičních médií. Televize, rozhlas, tisk v nových médiích. Streamovací služby. Livestreaming. Služby na bázi předplatného. Legislativa digitálního marketingu. Ochrana spotřebitele. Autorská práva. Etika na internetu. 8. Marketingový výzkum v online prostředí a datová žurnalistika. Dotazování. Pozorování. Webcams group/rozhovor. On-line komunita. 9. Spotřebitelské chování na internetu. Analýza poptávky a modely konverze. Nákupní chování online. Modely online nákupního chování. Metoda modelování strukturních rovnic. 10. Spotřebitelské chování na internetu z pohledu firem. Analýza zákazníka. Personalizace. 11. Sociální sítě I. Chování uživatelů sociálních sítí. Marketing na sociální síti Facebook. 12. Sociální sítě II. Marketing na ostatních sociálních sítích. Mobilní marketing.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je v rozsahu 70 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku