116-0342/01 – Základy novinářské práce a zpravodajský trénink A (ZNP)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity3
Garant předmětuMgr. Ivana ŠulákováGarant verze předmětuMgr. Ivana Šuláková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SUL05 Mgr. Ivana Šuláková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyjmenovat žurnalistické žánry Popsat využití jednotlivých žurnalistických žánrů při zpracování různých tématických okruhů Vysvětlit rozdíly ve využití žurnalistických žánrů při zpracování různých témat Objasnit organizační úroveň médií a postavení redakce v něm Porovnat jednotlivé druhy žurnalistických žánrů užívaných v jednotlivých médiích využít žurnalistické žánry v praxi

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Posluchači bakalářského studia by se měli v tomto dvousemestrálním předmětu osvojit pracovní nástroje žurnalistiky, seznámí se s pracovními postupy v žurnalistice. Získají základní orientaci v profesních problémech, tématech, rubrikách. Nezbytnou součástí studia mají být také základy redigování, redakčního marketingu a managementu. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí předmětu je dobrá orientace v aktuálních domácích událostech – nutné permanentní sledování denního tisku, zpravodajských relací TV+R. S nabytými teoretickými a faktografickými informacemi je schopen samostatně uplatnit se v praxi. Své schopnosti by měl student prokázat při samostatné práci na zadané téma. Podmínkou pro udělení zápočtu je písemná práce a aktivní účast na seminářích. Podmínkou pro udělení zkoušky je ústní nebo písemné prověření znalostí + písemná praktická práce na zadané téma.

Povinná literatura:

Jirák, J. – Köpplová, B.: Média a společnost. Praha, Portál, 2003 Buton, G.-Jirák, J.: Úvod do studia médií, Barrister and Principál, 2003 Russ-Mohl, S. Kompletní průvodce praktickou žurnalistikou, Grada 2005 – překlad Hana Bakičová

Doporučená literatura:

McCombs, Maxwell: Agenda setting. Praha: Portál, 2009 10 let v českých médiích, Portál 2005 Jirák, J.: České deníky dnes, Přítomnost, zima 2005 Mancini, P: Systémy médií v postmoderním světě, Praha: Portál, 2008 Denní tisk, zpravodajské internetové portály, týdeníky (reflex, Respekt, Týden, Marketing média, Euro)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

sssssssssssssssssssssssssssssss

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Informační zdroje, práce s informacemi, příprava, objektivita * Zpráva – vznik a vývoj, zpráva a její druhy, zpráva v deníku tisku, zpráva v rozhlase, zpráva v televizi, stavba zprávy (obrazová+zvuková), zpravodajství v nestandardních-extremních situacích, analýza současného zpravodajství v médiích, znalostní test * Reportáž, vývoj a dnešní podoba v různých typech médií, reportážní detaily, umění vtáhnout čtenáře (posluchače, diváka) do děje-human touch, napětí, atmosféra, stavba reportáže * Interview- základní žurnalistická metoda, vývoj a jeho dnešní podoba, pravidla interview, analýza současného interview v českých médiích, praktický test – zadání interview, analýza interview v deníku Právo-Salon, Lidových novinách, Televize * Prolínání žánrů * Práce s jazykem a požadavky na něj-stručnost, žurnalista-tlumočník, jazyková klišé, práce s čísly, základy-mluvíme na mikrofon a obraz, propojení s jazykovými přednáškami, * Investigativní žurnalistika, rešerše, práce s archivem, internetem, anonymní zdroje * Základy redigování v tištěných médiích (obsah, jazyk, formálnost, etika) a prezentace (titulek, čitelnost textu, fotografie). Prezentace v rozhlase – práce se zvukem, živé vysílání, prostředky v udržení pozornosti, střih. Prezentace v televizi – práce s obrazem a zvukem, střih. Prezentace na internetu – interaktivita, odkazy, práce s obrazem a zvukem. * Redakční marketing a management: Organizační úroveň média a postavení redakce v něm, stavba redakce a kompetence, role editora, redaktora, oborové členění práce v redakci, teritoriální členění práce v redakci, zpětná vazba (průzkumy sledovanosti, plánování, rutina) * Externí vlivy na žurnalistiku a PR: politika, reklama a PR, etika, obecné a vnitrofiremní etické kodexy,

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku