116-0345/01 – Sociální komunikace (SOKO)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity2
Garant předmětuIng. Jana Gibarti, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Gibarti, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyjmenovat komunikační dovednosti Popsat verbální a neverbální komunikaci Definovat komunikaci, sociální komunikaci Vysvětlit druhy a formy komunikace Diskutovat o manipulačních technikách Objasnit poruchy v interpersonální komunikaci Porovnat prvky pasivní a agresivní komunikaci Využít asertivní komunikaci v praxi Uvést rozdíly v komunikaci muže a ženy, dítěte a dospělého, mladšího a staršího člověka

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem semináře je zmapovat českou terminologii teorie a praxe sociální komunikace a doložit ji vhodnými komunikáty. Na těchto komunikátech budou studenti analyzovat jazykové jevy, typické pro daný typ komunikace. Komunikaci budeme pojímat v tom nejširším smyslu: verbální - neverbální, přímou - nepřímou (zprostředkovanou), ústní - písemnou.

Povinná literatura:

MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2010.

Doporučená literatura:

FRGÁL, J. Mozaika komunikace. Praha: Jalna, 2011. HNILICA, J. Slova a dotyky (o komunikaci se světem). Praha: Meduňka, 2011. PECH, J. Řeč těla a umění komunikace. Praha : NS Svoboda, 2009. POKORNÁ, A. Komunikace se seniory. Praha: Grada, 2010. SÝKORA, J. Ovlivňování chování člověka v krizových situacích: modelování vyjednávacího procesu. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teorie komunikace, komunikační schéma, složky mezilidské komunikace. 2. Verbální komunikace (umění naslouchat, dialog, implicitní a explicitní sdělování; denotace, konotace). . 3. Neverbální komunikace (mimika, zraková komunikace, gestika, haptika a posturologie, proxemika, kinezika, komunikace zevnějškem a jednáním, paralingvistika) 4. Ústní a písemná komunikace (komunikační a řečové dovednosti; vyjednávání, techniky řízení diskuse, moderování). 5. Komunikace s veřejností, vystupování na veřejnosti 6. Zdravé sebeprosazení, obrana proti manipulaci: asertivita 7. Podstata a vliv masové komunikace. Účinky masové komunikace. 8. Vytváření skutečnosti používáním jazyka. 9. Komunikace na Internetu. 10. Komunikace mezi mužem a ženou. 11. Komunikace s malými dětmi. 12. Komunikace v regionu. 13. Vícejazyčná komunikace. 14. Téma na přání studentů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku