116-0347/01 – Právo v žurnalistice (PVŽ)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity3
Garant předmětuDr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.Garant verze předmětuDr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- popsat platnou právní strukturu české legislativy - vysvětlit práva svobody projevu, vyhledávání a šíření informací - diskutovat o právem daných pravidlech pro společenské vztahy žurnalistiky a sdělovacích prostředků

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Posluchači budou seznámeni s platnou právní úpravou postavení a fungování hromadných sdělovacích prostředků ve společnosti. Pozornost bude zaměřena na právní rámec realizace práva svobody projevu, vyhledávání a šíření informací. Předmětem výuky bude i ochrana osobnosti, osobností práva garantovaná normami práva veřejného a soukromého. Absolvováním předmětu posluchač nabude vědomosti o právem daných pravidlech pro společenské vztahy v oblasti žurnalistiky a sdělovacích médií a získá potřebné informace, které bezprostředně souvisí s výkonem povolání žurnalisty.

Povinná literatura:

Tomancová J, Schelle K. a kol.: Právní nauka pro školy a praxi, 6. vydání, EUROLEX Bohemia: Praha, 2004 Ústava z.č. 1/1993Sb. Listina základních práv a svobod z.č. 2/1993Sb. Tiskový zákon z.č. 46/2000Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím z.č. 106/1999Sb. Autorský zákon z.č. 121/2000Sb. Občanský zákoník z.č. 40/1964Sb.

Doporučená literatura:

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání z.č. 231/2000Sb. Zákon o České televizi z.č. 483/1991Sb. Zákon o Českém rozhlase z.č. 484/1991Sb. Zákon o ochraně osobních údajů z.č. 101/2000Sb Obchodní zákoník z.č. 513/1991Sb. Trestní zákon z.č. 140/1961Sb.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Systém práva v žurnalistice

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Systém práva v žurnalistice 2. Principy právního státu. 3. Hromadné sdělovací prostředky jako třetí pilíř demokracie - žurnalistika služba občanům. 4. Právní rámec svobody projevu, práva a informace. 5. Vydávání periodického tisku. 6. Státní správa v oblasti televizního a rozhlasového vysílání. 7. Provozování televizního a rozhlasového vysílání. 8. Autorský zákon a hromadné sdělovací prostředky. 9. Právní ochrana utajovaných skutečností. 10. Právní ochrana osobnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku