116-0348/01 – Praxe v agenturách/médiích (PRM)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Gibarti, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Využít znalosti a dovednosti získané v ekonomických předmětech v praxi

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Studenti absolvují praxi ve vybraných redakcích médií/agenturách, tzn. po dobu jednoho semestru je student v rámci praxe seznámen s chodem redakce/agentury, s činností jednotlivých redaktorů/zaměstnanců. Pod vedením redaktorů/zaměstnanců zpracovává data, informace, podílí se na činnostech spojených s tvorbou obsahu médií/agentur, podílí se na organizaci eventů. Po absolvování praxe student předkládá výsledky své činnosti vytvořené během praxe.

Povinná literatura:

BURNS, Lynette S. Žurnalistika. Praktická příručka pro novináře. Praha: Portál, 2004. 186 s. ISBN 80-7178-871-6. MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada, 2011. 289 s. ISBN 978-80-247-2979-4. POKORNÝ, Milan a Dana POKORNÁ. Redakční práce: jak připravit text k publikování. Praha: Grada, 2011. 217 s. ISBN 978-80-247-3773-7.

Doporučená literatura:

HAYES, Keith. Business Journalism: How to Report on Business and Economics. New York: Apress, 2013. 248 pp. ISBN 978-1430263494. RUSS-MOHL Stephan. Žurnalistika, komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha: Grada, 2005. 292 s. ISBN 80-247-0158-8. VERNER, Pavel. Zpravodajství a publicistika. 2. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. 128 s. ISBN 978-80-86723-88-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aktivní účast při tvorbě produktů v redakci/agentuře

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Využít znalosti a dovednosti získané v žurnalistických a ekonomických předmětech v praxi

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku