116-0348/01 – Training in Media (PRM)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits6
Subject guarantorIng. Tereza Prešnajderová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Gibarti, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Apply knowledge and skills acquired in economic and marketing subjects to practice

Teaching methods

Other activities

Summary

Studenti absolvují praxi ve vybraných redakcích médií, výzkumných agenturách, komunikačních agenturách, reklamních agenturách, agenturách PR nebo digitálních agenturách. Případně mohou studenti vykonávat praxi v PR oddělení nebo reklamním oddělení společnosti nebo veřejné instituce. Cílem praxe je rozvinout dovednosti studentů v činnostech souvisejících se studovanou specializací a připravit je na budoucí zaměstnání nebo podnikatelskou činnost. Před zahájením praxe vypracuje student do předem připraveného formuláře plán praxe, který obsahuje místo praxe, cíl praxe, obsah vykonávané praxe včetně předpokládaných činností, časovou organizaci výkonu praxe a kontaktní osobu zadavatele praxe. Tento plán je následně schválen garantem předmětu. Po dobu jednoho semestru se student v rámci praxe seznamuje s chodem redakce/agentury/oddělení a s činností a prací jednotlivých redaktorů/zaměstnanců. Pod vedením mentora zpracovává data a poskytnuté informace, podílí se na činnostech spojených s tvorbou obsahu médií/agentur/oddělení a zapojuje se do organizace eventů. Po absolvování praxe student předkládá student závěrečnou zprávu, ve které shrnuje výsledky své činnosti dosažené během praxe.

Compulsory literature:

MARSH, CH., D. W. GUTH and B. P. SHORT. Strategic Writing: Multimedia Writing for Public Relations, Advertising and More. 4th ed. New York: Taylor&Francis, 2018. 348 p. ISBN 978-1-138-03712-0. SMITH, Paul, R. and Ze ZOOK. Marketing Communications: Integrating Online and Offline, Customer Engagement and Digital Technologies. 7th ed. London: Kogan Page, 2020. 647 p. ISBN 978-0-7494-9864-1. WHITAKER, W. R., R. D. SMITH and J. E. RAMSEY. Mediawriting: Print, Broadcast, and Public Relations. 5th ed. New York: Taylor&Francis, 2019. 401 p. ISBN 978-1-138-34178-4.

Recommended literature:

AL-RAWI, Ahmed. News 2.0: Journalists, Audiences and News on Social Media. Hoboken: Wiley, 2020. 209 p. ISBN 978-1-119-56966-4. JACKSON, Nigel and Katie ANGLISS. A Practical Guide to Event Promotion. London: Taylor&Francis, 2018. 224 p. ISBN 978-1-138-91534-3. RINGROW, Helen and Stephen PIHLAJA. Contemporary Media Stylistic. London: Bloomsbury Academic, 2020. 330 p. ISBN 978-1-350-06408-9.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

active participation in the creation of products in the newsroom/

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Apply knowledge and skills acquired in journalistic and economic subjects to practice

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2017/2018 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2018/2019 Winter
2017/2018 Winter