116-0349/01 – Jazyk a styl žurnalistických žánrů (JSŽŽ)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity3
Garant předmětudoc. PhDr. Hana Srpová, CSc.Garant verze předmětudoc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SRP01 doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat genologii, investigativní žurnalistiku Vyjmenovat žurnalistické žánry Vysvětlit použití jednotlivých druhů žurnalistických žánrů v mediální praxi Objasnit proces tvorby žurnalistických textů Využít znalosti o žurnalistických žánrech v mediální činnosti Diskutovat o vhodnosti a nevhodnosti žurnalistických žánrů použitých v mediální praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Jednosemestrální výuka doplňuje studium předmětu Stylistika v žurnalistice teoretickými, ale hlavně praktickými poznatky z oblasti nejfrekventovanějších žánrů současné žurnalistiky (světové, převážně anglo-americké, i domácí).

Povinná literatura:

DOČEKALOVÁ, M. (2006, 2009, 2010). Tvůrčí psaní pro každého 1, 2, 3. Praha: Grada Publishing. JUNKOVÁ, B. (2010). Jazyková dynamika současné publicistiky. Praha: ARSCI. KRAUS, J. (2008). Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum. SRPOVÁ, H. (1987). K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice. Ostrava: OU.

Doporučená literatura:

AITCHISON, J. and LEWIS, D. (eds.). (2004). New Media Language. New York–London: Routledge. DAY, N. (1996). Sensational TV. Trash or Journalism? Springfield: Enslow Publishers. EHRLICH, M. C. (1996). The Journalism of Outrageousness. Tabloid Television News vs. Investigative News. Columbia: Association for Education in Journalism and Mass Communication.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

ccccccccccccccccccccccccccccccccc

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Žurnalistika, genologie, žánry obecně 2. Žánry žurnalistické (informativní/zpravodajské, analytické/publicistické, beletristické) 3. Proces tvorby žurnalistických textů; kompozice zpráv; lead 4. Jazyk a styl žurnalistiky: slova, věta, nadvětné útvary 5. Jazyk a styl titulků 6. Metajazyková vyjádření v publicistice; výrazy zvýrazněné uvozovkami 7. Prostředky nepřímé nominace v žurnalistice 8. Prostředky neverbální komunikace v žurnalistice 9. Editorial 10. Informační článek, story/příběh 11. Fejeton aj. zábavné žánry 12. Reportáž; interview; recenze; úvodník 13. Feature; soudnička vs. reportáž ze soudní síně 14. Investigativní žurnalistika

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  40
Rozsah povinné účasti: Přednášky bez účasti. 50 % účast cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku