116-0350/01 – Přesvědčování a manipulace v žurnalistickém diskursu (PMŽD)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. PhDr. Hana Srpová, CSc.Garant verze předmětudoc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SRP01 doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat persvazi a manipulaci v žurnalistickém diskurzu Popsat vliv ideologie na společnost Vysvětlit psychologii persvaze Analyzovat obsah mediálního komunikátu Porovnat využití prostředků persvaze a manipulace v žurnalistickém diskurzu Diskutovat nad problémy spojenými s etikou a vulgarizací médií

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem kurzu je seznámit studenty s prostředky a metodami persvaze a manipulace; vymezit obsah a rozsah pojmů persvaze a manipulace na případech typických (paradigmatech) i periferních, analyzovat problém etiky žurnalisty při prezentování informačního materiálu.

Povinná literatura:

BASU, RINTU (2011). Zakázané přesvědčovací techniky. Praha: Grada. EDMŰLLER, A. a WILHELM, T. (2010). 27 manipulativních technik. Jak účinně manipulovat a ještě účinněji se bránit. Praha: Grada Publishing. SRPOVÁ, H. (ed.) (2005). Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Sborník, Ostrava: OU. SRPOVÁ, H. et al. (2007). Od informace k reklamě. Ostrava: OU.

Doporučená literatura:

GOLDBERG, B. (2005). Jak novináři manipulují. Stanice CBS očima svého reportéra. Praha: Ideál. Média dnes. (2008). Sborník. Olomouc: UP. MILLS, H. (2000). Artful Persuasion. The New Psychology of Influence. New York-Atlanta-Chicago: Amacom.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Persvaze a manipulace – pojem, historie 2. Funkční přístup k persvazi; kognitivní teorie persvaze 3. Psychologie persvaze 4. Vliv ideologie 5. Analýza obsahu mediálního komunikátu 6. Faktory týkající se zdroje persvaze 7. Faktory týkající se obsahu komunikátu a způsobu jeho prezentace 8. Faktory týkající se adresáta a kontextu persvazivního procesu 9. Prostředky persvaze a manipulace 10. Persvazivní moc jazyka v žurnalistickém komunikátu 11. Persvazivní moc prostředků neverbálních v žurnalistickém komunikátu 12. Jednostrannost verbálních a neverbálních prostředků ve zpravodajství 13. Bulvarizace médií 14. Obrana proti persvazi

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  40
Rozsah povinné účasti: Přednášky bez účasti. 50 % účasti na cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku