116-0353/01 – Masová komunikace (MAKO)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity5
Garant předmětuIng. Jana Gibarti, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Gibarti, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat základní prvky masové komunikace Vysvětlit účinek mediálních sdělení na vnímání reality Popsat vývoj teorií myšlení o médiích Vysvětlit obsahovou analýzu mediálních sdělení Diskutovat nad vzájemným ovlivňováním se médií a společností Analyzovat zpravodajské, publicistické pořady v médiích

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student bude v rámci přednáškové části seznámen s teoretickými východisky uvažování o médiích, se základy sociologie médií. Získá teoretické i praktické znalosti a dovednosti v metodě obsahové analýzy mediálních sdělení a v teorii agendy setting. V seminářích bude přiblížena konkrétní aplikace teoretických základů na konkrétní oblasti a problémy společenského života. Bude analyzován jejich obraz v médiích, příčiny a důsledky tohoto mediálního profilu. (menšiny, regionální problematika, politika, rovnoprávnost žen atd.).

Povinná literatura:

BURTON, G.; JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Brno, Barrister & Principal, 2001. ČMEJRKOVÁ, S. Jazyk, média, politika. Praha, Academia, 2003. JIRÁK, J.; KŐPPLOVÁ, B. Masová média. Praha, Portál, 2009.

Doporučená literatura:

IGNATIEFF, M. Virtuální válka. Praha, Themis, 2001. JIRÁK, J.; ŘÍCHOVÁ, B. Politická komunikace a média. Praha, Karolinum, 2003. OSVALDOVÁ, B. Česká média a feminismus. Praha, Sociologické nakladatelství, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou kladeny další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Média, definice, funkce, veřejné mínění, interakce média-realita- veřejné mínění, účinek mediálních sdělení na vnímání reality. 2. Dějiny myšlení o médiích I. Teoretická východiska sociologické reflexe médií. 3. Dějiny myšlení o médiích II. (McQuail, Postman, Lazarsfeld atd.) 4. Obsahová analýza mediálních sdělení – teoretická východiska, teorie agenda setting, agenda cutting 5. Praktická aplikace obsahové analýzy a její metodologie. Proces zpracovávání a vyhodnocování mediálních sdělení. Praktické uplatnění obsahové analýzy. Vyhodnocování analyzovaných dat. Zadání výzkumného projektu studentům. 6. Analýza zpravodajských, publicistických a politických pořadů elektronických médií. 7. Média a politika (vzájemné ovlivňování). Pojetí moci. Vztah masové komunikace a moci.) 8. Centrum a periferie v médiích. Percepce regionální problematiky v médiích. 9. Menšiny v médiích. Genderové stereotypy a způsob mediální prezentace žen. Neziskový sektor, humanitární organizace a média. Média v roli destruktéra nebo naopak udržovatele mýtů a předsudků. 10. Globalizace a média. Vzájemné ovlivňování, činnost nadnárodních mediálních korporací. Události globálního významu v reflexi médií (války, přírodní katastrofy v „přímém přenosu“). 11. Ekonomika a média. Vzájemná závislost médií a světa byznysu. Jejich koexistence a střety. 12. Sociální zodpovědnost. Projekty sociální zodpovědnosti ekonomických subjektů a jejich mediální obraz. 13. Vyhodnocení studentských projektů a diskuze nad jejich závěry.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  40
Rozsah povinné účasti: účast na přednáškách dobrovolná 50% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku