116-0437/01 – Komunikace a integrace OZP (KOMI)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAH02 Ing. Martina Janyšková
KAU40 doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Formulovat specifika komunikačního prostředí v oblasti osob se zdravotním postižením. 2. Kategorizovat formy postižení osob se zdravotním postižením. 3. Vysvětlit zásady komunikace s postiženými osobami. 4. Zhodnotit přístupy k integraci cílové skupiny na pracovní trh a do společnosti. 5. Posoudit možnosti organizace pracovních aktivit ve vztahu k trhu práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

1.Vývoj komunikace a teorie komunikace OZP. 2.Kategorizace OZP – vymezení základních pojmů, obecná východiska, základní legislativní úprava, charakteristika specifických potřeb osob se zdravotním postižením, systém služeb v České republice. 3.Sociální rehabilitace zrakově postižených – zrakové vady a jejich funkční dopady, specifika komunikace, kompenzační pomůcky a podpůrné prostředky, vliv na osobnost jedince. 4.Zásady komunikace sluchově postižených – sluchové vady a jejich funkční dopady, specifika komunikace, tlumočnická služba, kompenzační pomůcky a podpůrné prostředky, asistenční služby, vliv na osobnost jedince, hluchoslepota. 5.Přístup k člověku s tělesným postižením – tělesné vady a jejich funkční dopady, specifika komunikace, bariéry v prostředí, kompenzační pomůcky a podpůrné prostředky, asistenční služby, vliv na osobnost jedince. 6.Specifické poruchy učení, narušená komunikační schopnost a chronické somatické onemocnění – jednotlivá postižení a jejich funkční dopady, specifika komunikace, kompenzační pomůcky a podpůrné prostředky, vliv na osobnost jedince. 7.Trh práce a zaměstnávání osob se zdravotním postižením – vymezení a legislativní rámec, pracovní rehabilitace, podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v České republice, investiční pobídky, poradenství, zaměstnavatelé a osoby se zdravotním postižením, práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s úřady práce, statistiky osob se zdravotním postižením ve vztahu k trhu práce. 8.Softwarové systémy a aplikace pro OZP – informační a komunikační technologie, internetové stránky vs. osoby se zdravotním postižením, asistenční technologie, mobilní technologie. 9.Postoje a předsudky.

Povinná literatura:

ADAMS, R., B. REISS and D. SERLIN. Keywords for Disability Studies. New York: New York University Press, 2015. 288 p. ISBN 978-1-4798-3952-0. CHRASTINA, Jan et al. Percepce subjektivního dopadu zdravotního postižení / přítomnosti chronického onemocnění a pojetí zdravotního uvědomění a gramotnosti - výzkumy, teorie a jejich využití v práci s klientem. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 214 s. ISBN 978-80-244-4888-6. KOVÁŘOVÁ, R., K. JANKŮ a I. HAMPL. Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. 169 s. ISBN 978-80-7464-792-5.

Doporučená literatura:

KOLEKTIV AUTORŮ. Můj spolužák…se specifickými potřebami. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. 216 s. ISBN 978-80-7435-479-3. MPSV: Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR. Praha: MPSV, 2012. ISBN 978-80-7421-052-5. VÁGNEROVÁ, M., Z. HADJ-MOUSSOVÁ a S. ŠTECH. Psychologie handicapu. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 230 s. ISBN 80-7184-929-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Hodnocení znalostí se ověřuje zpracováním seminární práce na vybrané téma a zápočtovým testem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Hodnocení znalostí se ověřuje zpracováním seminární práce na vybrané téma a zápočtovým testem.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vývoj komunikace a teorie komunikace OZP. 2. Kategorizace OZP – vymezení základních pojmů, obecná východiska, základní legislativní úprava, charakteristika specifických potřeb osob se zdravotním postižením, systém služeb v České republice. 3. Sociální rehabilitace zrakově postižených – zrakové vady a jejich funkční dopady, specifika komunikace, kompenzační pomůcky a podpůrné prostředky, vliv na osobnost jedince. 4. Zásady komunikace sluchově postižených – sluchové vady a jejich funkční dopady, specifika komunikace, tlumočnická služba, kompenzační pomůcky a podpůrné prostředky, asistenční služby, vliv na osobnost jedince, hluchoslepota. 5. Přístup k člověku s tělesným postižením – tělesné vady a jejich funkční dopady, specifika komunikace, bariéry v prostředí, kompenzační pomůcky a podpůrné prostředky, asistenční služby, vliv na osobnost jedince. 6. Specifické poruchy učení, narušená komunikační schopnost a chronické somatické onemocnění – jednotlivá postižení a jejich funkční dopady, specifika komunikace, kompenzační pomůcky a podpůrné prostředky, vliv na osobnost jedince. 7. Trh práce a zaměstnávání osob se zdravotním postižením – vymezení a legislativní rámec, pracovní rehabilitace, podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v České republice, investiční pobídky, poradenství, zaměstnavatelé a osoby se zdravotním postižením, práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s úřady práce, statistiky osob se zdravotním postižením ve vztahu k trhu práce. 8. Softwarové systémy a aplikace pro OZP – informační a komunikační technologie, internetové stránky vs. osoby se zdravotním postižením, asistivní technologie, mobilní technologie. 9. Postoje a předsudky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: 70%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku