116-0464/03 – Demography (DEMOGR)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits4
Subject guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2021/2022Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course grants students basic knowledges of population reproduction. The main components of this process are natural increase and migration. Demographic studies present knowledges about population development and changes of the primary population structures (age composition, national and religion structure etc.). Student learns to use demographic indicators, gets acquainted with demographic situation in Czech Republic and in the world.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět demografie je určen všem zájemcům o odbornější poznávání demografických procesů. Poskytuje znalosti o populační reprodukci studujícím na vysokých školách nejen univerzitního směru, ale i organizacím různorodého aplikačního zaměření (např. pobočkám Českého statistického úřadu, pracovníkům na úrovni obecních, městských nebo okresních zastupitelství apod.). Studenti se seznámí s demografií jako vědním oborem, ověří si možnosti analytických postupů při práci s různorodými demosociálními ukazateli, kriticky posoudí úlohu vnějších vlivů na populační procesy a seznámí se s možnostmi populační teorie a politiky v celospolečenském systému. Konkrétními výsledky analýz vybraných jevů poslouží k získání reálné představy o stupni demografické rozvinutosti České republiky. Stěžejní kapitoly 3., 4. a 5. nabízejí zásadní poznatky o základních demografických strukturách a procesech, vysvětlují stav a vývoj reprodukčního chování našeho obyvatelstva. Analýzy na národní úrovni jsou v menším rozsahu doplněny o mezinárodní srovnání tak, aby základní demografické poznatky o trendech v naší společnosti našly přiměřenou odezvu při komparativních přístupech k okolnímu světovému demografickému prostředí.

Compulsory literature:

NEWEL, Colin. Methods and models in demography. Chichester: John Wiley & Sons, 1994. ISNB 0-471-94729-6.

Recommended literature:

WOODS, Robert and Philip H. REES: Population Structures and Models. London: allen & Unwin, 1986. ISBN-13: 978-0043012000.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Credit: active participation in seminars (preparation of materials, elaboration of seminar work in spreadsheet editor Excel by analysis of selected demographic process of Czech society), active participation in lectures, credit test or oral exam.

E-learning

Other requirements

Exercises compulsory. Lectures recommended.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. The place of demography in the process of cognition. Introduction to demography as a discipline including its focus and structure. Explanation of object and subject of demographic interest. Diagram of demographic cognition process. 2. Explanation of the benefits of the personalities of population and economic sciences and the international background of the study of demographic knowledge. Critical assessment of the historical legacy of demography and its current status. International cooperation and demographic periodicals. 3. Demographic events and approaches to their discovery. Data sources of demographic phenomena. Census, its history and substance. Complexity of nomenclature of demographic events and phenomena. 4. Basic means of demographic analysis. General rules for processing demographic data. The importance of time in demographic analysis. 5. Population structure by sex and age. Model of age pyramid and its types, projection of age composition. The process of population aging and state social policy. 6. Analytical procedures in the study of demographic reproduction. Mortality and morbidity. Mortality table model and life expectancy. The morbidity process and the main causes of the deaths of the Czech population. 7. Fertility and its characteristics. Fertility and fertility indicators. Long-term monitoring of fertility and abortion development in the Czech Republic. 8. Marriage and marriage termination. Analytical procedures for nuptiality studies. Development of nuptiality and divorce rate in the Czech Republic. 9. Overall characteristics of natural reproduction. Evaluation of the development and current state of natural currency in our country. Indicators of natural currency, its regional and global differences. 10. Population estimates and projections. Basic approaches and indicators. Explanation of demographic projection principles. The latest projections of Czech and world population development. 11. Broader conditionality of population development. Other structural features of the population and their impact on demographic behavior. The position of the family in the demographic process. The importance of households and their structural division. The composition of the population by race, nationality, religiosity, sectors and sectors of economic activity. 12. Spatial characteristics of population. Distribution of population and its analysis. The process of population concentration and use of the Lorenz curve. The settlement structure of the Czech Republic and the process of urbanization. 13. Migration and spatial mobility issues. Analyzing migration behavior of the population in our country and in the world. Regional differentiation of migration balance in the Czech Republic in the long term. Overall population growth indicators. 14. Patterns and context of population development. Theory of population development and population policy as part of the state's social policy. Basic cycles of population growth. World population development. The position of the Czech Republic in the demographic development of the world.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2021/2022 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit 85 (85) 85 3
        Zápočtový test Other task type 50  50
        Projekt ze cvičení Project 35  35
Mandatory attendence participation: Students of the combined form of study should not have less than 80% participation in classes. It is the student's responsibility to apologize in case of non-participation.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: The granting of credit is conditional upon the submission of tabular and graphic analysis of selected geographic data. Analyzes are performed using an Excel spreadsheet. The second condition is passing the credit test.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B0311A050004) Applied Economics (S02) Economic Development K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B0311A050004) Applied Economics (S01) International Economic Relations K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B0311A050004) Applied Economics (S01) International Economic Relations K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B0311A050004) Applied Economics (S02) Economic Development K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0311A050004) Applied Economics (S01) International Economic Relations K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0311A050004) Applied Economics (S02) Economic Development K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter
2022/2023 Winter