116-0500/04 – Marketing (POM)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SVA213 Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Rozvinout a vysvětlit základní přehled marketingových konceptů. 2. Klasifikovat vývojovou fázi podnikové filozofie. 3. Vytvořit analýzu marketingového prostředí. 4. Kategorizovat typy marketingového výzkumu. 5. Navrhnout programy marketingového mixu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje systematický, komplexní a aktuální pohled na jednotlivé oblasti marketingu. Cílem předmětu je představit studentům marketingovou filosofii, seznámit je se základními pojmy, zásadami a koncepty marketingu a přiblížit obsah jednotlivých složek marketingu. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni aplikovat své poznatky na základní praktické problémy a využít získané znalosti v dalších navazujících předmětech.

Povinná literatura:

ARMSTRONG, Gary and Gary T. ARMSTRONG. Marketing: An Introduction. 14th ed. Harlow: Pearson, 2019. 680 p. ISBN 9781292294865 . KOTLER, Philip and Gary ARMSTRONG. Principles of Marketing. 18th ed. Harlow: Pearson, 2020. 731 p. ISBN 9781292341132. KOTLER, Philip, Kevin L. KELLER and Alexander CHERNEV. Marketing Management. 16th ed. Harlow: Pearson, 2021. 608 p. ISBN 978-0135887158.

Doporučená literatura:

KERIN, Roger and Steven HARTLEY. Marketing. 15th ed. New York: McGrow Hill Education, 2020. 752 p. ISBN13: 9781260260366. PERREAULT, William, Joseph CANNON and E. Jerome McCARTHY. Essentials of Marketing. 16th ed. New York: McGrow Hill Education, 2018. 768 p. ISBN 9781260405323. SHARP, Byron. Marketing: Theory, Evidence, Practice. 2nd ed. South Melbourne: Oxford University Press, 2017. 834 p. ISBN 978-0-1955-9029-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální a týmové řešení bodovaných úkolů na cvičeních, účast na cvičeních v rozsahu minimálně 60 %. Předmět je ukončen písemnou zkouškou skládající se z teoretických a aplikačních otázek.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Trh jako východisko marketingu. Typy poptávky. Konkurenční podnikatelské koncepce. 2. Marketingové prostředí. Makroprostředí, mezoprostředí a mikroprostředí. 3. Informační zabezpečení marketingu. Typy informací. Marketingový výzkum. Výzkumné metody. 4. Spotřebitelské chování. Sekvenční model. Model černé skříňky. Typy nákupní situace. 5. Segmentace trhu. Kritéria segmentace. Proces segmentace. Cílový marketing. Positioning. 6. Úvod do marketingového mixu. Prvky marketingového mixu a jejich provázanost. 7. Produkt jako prvek marketingového mixu. Elementy výrobku. Značení výrobku. Typy a funkce obalu výrobku. 8. Cyklus tržní životnosti produktu. Vývoj nového výrobku. Stádia životnosti výrobku. 9. Distribuce jako prvek marketingového mixu. Přímá a nepřímá distribuce. Distribuční kanál. Funkce VO a MO. 10. Distribuční strategie. Distribuční systémy. Vertikální marketingové systémy. 11. Cena jako prvek marketingového mixu. Typy cenových programů (nákladový, tržní, konkurenční). 12. Cenové strategie. Oceňování nových výrobků. Cenové strategie pro substituty a komplementy. 13. Marketingová komunikace jako prvek marketingového mixu. Integrovaná marketingová komunikace. 14. Strategie marketingové komunikace. Marketingový komunikační mix. Reklama. Podpora prodeje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  30 3
Rozsah povinné účasti: 60%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast na cvičeních není vyžadována. Pro získání bodů z dílčích úkolů musí studenti svá individuální řešení vložit do LMS Moodle ve stanovených termínech a nutno získat stanovené minimum bodů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050047) Podniková ekonomika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050047) Podniková ekonomika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní