116-0507/02 – Řízení nákupu (PM)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity3
Garant předmětuProf. Mgr. Maciej Mitrega, PhD.Garant verze předmětuProf. Mgr. Maciej Mitrega, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIT0085 Prof. Mgr. Maciej Mitrega, PhD.
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Formulovat nákupní politiku a průběh nákupního procesu. 2. Vysvětlit řízení a regulaci nákupního procesu. 3. Zhodnotit nákupní strategii a její cíle. 4. Vysvětlit kritéria, přístupy a metody volby dodavatele. 5. Posoudit možnosti zlepšení organizování nákupu v organizacích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsah předmětu je zaměřen na vysvětlení pozice nákupu v systému podnikových funkcí a analýzu jeho základních aktivit. Moderní podnikový nákup zahrnuje činnosti manažerské, marketingové, obchodní a logistické. Klíčová pozornost je v rámci předmětu věnována nákupním kategoriím, nákupním strategiím, řízení jakosti a aktivitám výběru a hodnocení dodavatele. Studenti se seznámí s moderními systémy řízení nákupu, s požadavky kladenými na osobu nákupčího a moderními trendy nákupu jako jsou např. elektronické aukce.

Povinná literatura:

GUTH, Stephen. Project Procurement Management: A Guide to Structured Procurements. North Charleston: Create Space Independent Publishing Platform, 2016. ISBN 978-1522937074. LYSONS, Kenneth and Brian FARRINGTON. Procurement and Supply Chain Management. 9th Edition. New York: Pearson Education, 2016. ISBN 978-1-292-08611-8. MONCZKA, Robert M. et al. Purchasing and Supply Chain Management. Boston: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-285-86968-1.

Doporučená literatura:

CHRISTOPHER, Martin. Logistics and Supply Chain Management. 5th Edition. New York: Pearson Education, 2016. ISBN 978-1-292-08379-7. MENA, Carlos, Remko van HOEK, Martin Christopher. Leading Procurement Strategy: Driving value through the supply chain. London. Kogan Page, 2014. ISBN 978-0-7494-7033-3. WEELE, Arjan J. Van. Purchasing and Supply Chain Management. Andover: Cengage, 2018. ISBN 978-1-4737-4944-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vykonání zkoušky v předem domluveném termínu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Category Management: Vymezení pojmu nákup. Postavení nákupu v organizaci. Category Management. Strategický nákup, zásobování a dodavatelský řetězec. Kritika Category management. Případová studie: Analýza nového nákupčího. 2. Nákupní Strategie: Předpoklad úspěšného nákupu. Rozbor OAS. Koncipování vhodné strategie nákupčího. Způsoby měření výkonnosti nákupu. Případová studie: Analýza energetické strategie 3. Výběr dodavatele a proces rozhodování. Multikriteriální výběr dodavatele. Multikriteriální metody pro hodnocení a výběr dodavatele. Potřeba informací. Proces předcházející rozhodování nákupčího. Případová studie: Výběr dodavatele a analýza rozhodování. 4. Měření výkonnosti v nákupu: Balanced score card – metoda měření výkonnosti v dodavatelském řetězci. Kritika měření výkonnosti nákupních činností. Případová studie: Návrh systému měření výkonnosti podniku. 5. Transakční nákup: e-aukce. Zpětné online aukce. Mýty versus realita. Tradiční metody nákupu. Metody životního cyklu nákupu. Propojení teorie životního cyklu a nákupních strategií. Case Study: Spojení Kraljicovy matice a představených konceptů. Analýza nepovedené e-aukce. 6. Relační nákup: Integrace nákupčího. Nalezení optimální konfigurace. Joint development- úloha (implementace) nákupčího v procesu vývoje nového produktu – koordinace, realizace a návrh dodavatelského řetězce. Inovace ze strany nákupčího Vertikální integrace a kvazi- integrace nákupčího v podniku. Případová studie: Analýza povedené a nepovedené integrace dodavatele. 7. Globální nákup: Dosažení úspěchu v rámci globálního nákupu. Rozdíly mezinárodního a globálního nákupu. Riziko a náklady globálního nakupování. Případová studie: Analýza obchodního případu – nákup vstřikovacích forem, transfer technického výrobku do LCC a špatný projekt kvůli kulturní vzdálenosti. 8. Nákup komodit: „Commoditization“ - mýty a charakteristika. Nejlepší příklady v nákupu komodit. Strategie v řízení nákupu komodit a cena. Obchodování s komoditami. Nákup paliva v letecké dopravě: Příklad Southwest Airlines Case Study- Simulace nákupu elektřiny 9. Behaviorální dodavatelský řetězec: Behaviorální dodavatelský řetězec – taxonomie v hodnocení a pozice rozhodování nákupčího s předsudky. Negativistické strategie v rámci rozhodovacího procesu nákupu. Případová studie: Cvičení kognitivních chyb v nákupu. 10. Vyjednávání a řešení konfliktů: Vyjednávání – jak vyřešit extrémní případy vyjednávání s dodavatelem. Vyjednávání. Zkušenosti nákupčího při řešení nákupních případů. Řešení konfliktů a role týmového vyjednávání. Případová studie: Příprava jednání dle poskytnutých informací a post-hoc analýza jednání. 11. Centralizace a decentralizace nákupu: Globální zásobování v integrovaných strukturách. Pojem „kyvadlo“ v nákupu a jeho aplikace. Strategie globálního nákupu. Struktura nákupních organizací. Pohled na globální nákupní strategie. Případová studie: Návrh organizace nákupního oddělení. 12. Nákupčí a jeho dovednosti: Vývoj managementu v oblasti dodavatelského řetězce. Klíčové dovednosti managera nákupu. Trendy v nákupní činnosti. Rozšiřování profesních znalostí nákupčího k dosažení optimální nákupní efektivity. Případová studie: „Neschopný a neuvědomělý“. 13. Systém odměňování nákupčích: Tvorba systému pro hodnocení nákupních výsledků. Způsoby odměňování nákupčích. Role peněžní odměny. Důležitost plateb jako motivační nástroj zaměstnanců. Případová studie: Stanovení cílů pro získání efektivity a osobního růstu zaměstnanců – případ General Electric. 14. Shrnutí – případová studie: Jak provést, aby byl člověk nenahraditelný.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast není vyžadována.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast není vyžadována, written exam.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - MS 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students- MS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.