116-0507/03 – Řízení nákupu (PM)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětuIng. Markéta Zajarošová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIT0085 Prof. Mgr. Maciej Mitrega, PhD.
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Formulovat nákupní politiku a průběh nákupního procesu. 2. Vysvětlit řízení a regulaci nákupního procesu. 3. Zhodnotit nákupní strategii a její cíle. 4. Vysvětlit kritéria, přístupy a metody volby dodavatele. 5. Posoudit možnosti zlepšení organizování nákupu v organizacích.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Obsah předmětu je zaměřen na vysvětlení pozice nákupu v systému podnikových funkcí a analýzu jeho základních aktivit. Moderní podnikový nákup zahrnuje činnosti manažerské, marketingové, obchodní a logistické. Klíčová pozornost je v rámci předmětu věnována nákupním kategoriím, nákupním strategiím, řízení jakosti a aktivitám výběru a hodnocení dodavatele. Studenti se seznámí s moderními systémy řízení nákupu, s požadavky kladenými na osobu nákupčího a moderními trendy nákupu jako jsou např. elektronické aukce.

Povinná literatura:

GUTH, Stephen. Project Procurement Management: A Guide to Structured Procurements. North Charleston: Create Space Independent Publishing Platform, 2016. ISBN 978-1522937074. LYSONS, Kenneth and Brian FARRINGTON. Procurement and Supply Chain Management. 9th Edition. New York: Pearson Education, 2016. ISBN 978-1-292-08611-8. MONCZKA, Robert M. et al. Purchasing and Supply Chain Management. Boston: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-285-86968-1.

Doporučená literatura:

CHRISTOPHER, Martin. Logistics and Supply Chain Management. 5th Edition. New York: Pearson Education, 2016. ISBN 978-1-292-08379-7. MENA, Carlos, Remko van HOEK, Martin Christopher. Leading Procurement Strategy: Driving value through the supply chain. London. Kogan Page, 2014. ISBN 978-0-7494-7033-3. WEELE, Arjan J. Van. Purchasing and Supply Chain Management. Andover: Cengage, 2018. ISBN 978-1-4737-4944-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální nebo týmové bodované úkoly na cvičeních zpracované v MS Word nebo Excel a absolvování zápočtového testu. Předmět je ukončen písemnou zkouškou skládající se z teoretických a aplikačních otázek.

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostudium povinné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do řízení nákupu. Vymezení pojmu nákup. Postavení nákupu v organizaci. 2. Důležitost nákupu v organizacích. Cíle nákupu. Princip udržitelnosti v nákupu. 3. Nákupní strategie. Předpoklad úspěšného nákupu. Rozbor OSA. 4. Category Management. Kraljičova matice. Strategický nákup. 5. Řízení kvality dodavatelů. 6. Výběr dodavatele a proces rozhodování. Multikriteriální výběr dodavatele. Hodnocení dodavatele. 7. Šíhlý, agilní a leagilní dodavatelský řetězec. 8. Transakční nákup. E-aukce. Praktická ukázka v softwaru e-aukce. 9. Schopnosti a dovednosti nákupčích. Trendy v nákupní činnosti. 10. Behaviorální dodavatelský řetězec. Kognitivní klamy. 11. Vyjednávání v nákupu. Řešení konfliktů a role týmového vyjednávání. 12. VUCA a Nákup 4.0. 13. Emotional inteligence a Mindfulness v nákupu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  26 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast není vyžadována.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast není vyžadována. Pro získání bodů z dílčích úkolů musí studenti samostatně zpracovaná řešení vložit do LMS Moodle ve stanovených termínech a absolvovat zápočtový test. Předmět je ukončen písemnou zkouškou skládající se z teoretických a aplikačních otázek.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní